Code Dạo

Website nhận diện khuôn mặt đơn giản bằng face-api.js – Phần 1

Trong series hướng dẫn này, Tôi sẽ tạo một trang website nhận diện khuôn mặt sử dụng React và...

Apr 6 · 8 min read >

Các lỗi cơ bản trong lập trình C

Lỗi trong lập trình C là các vấn đề xảy ra trong chương trình, điều này làm cho chương...

Apr 1 · 4 min read >

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG TRỰC TUYẾN VỚI PHP (CÓ MÃ NGUỒN)

Dự án: Hệ thống quản lý nhà hàng trực tuyến trong PHP với mã nguồn Hệ thống quản lý...

Feb 4 · 1 min read >

Thử viết "Chúc mừng năm mới" bằng 10 ngôn ngữ lập trình khác nhau

Chúc mừng năm mới bằng Python: from datetime import date print ("Chúc mừng năm mới",date.today().year,"!") Chúc mừng năm mới bằng PHP...

Jan 7 · 1 min read >

Code tool cân bằng phương trình hóa học bằng javascript

Đây là một công cụ cân bằng phương trình hóa học bằng javascript dễ sử dụng. Nó nhận biết...

Dec 5 · 1 min read >
KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ