AnonyHome

Hà Nội

Fullstack Developer !

     

Fullstack Developer !

386 stories by AnonyHome

Điều khiển đèn LED bằng Firebase và ESP8266

Tổng quan: Điều khiển đèn LED bằng Firebase và ESP8266 Sử dụng các phần cứng IoT và nền tảng đám mây...

Jun 21 · 3 min read >

Sử dụng cảm biến DHT11 và NodeMCU ESP8266

Trong Hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng cảm biến DHT11 (các bạn có thể...

LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER

AnonyHome chia sẻ đến các bạn khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/MySQL theo mô hình MVC....

Jun 15 · 5 min read >

Thiết kế Rest API thế nào cho đúng?

Như các bạn đã biết, việc thiết kế REST API là một việc hết sức khó khăn. Nó không...

Apr 30 · 4 min read >
KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ