developer

Sống là phải ghi dấu ấn, chứ sống cho riêng mình thôi thì nó đơn giản quá!