Share Code, Tài Liệu

Chia sẻ source code quản lý nhà nghỉ hotel PHP MYSQL

Yêu cầu cấu hình cho source code quản lý nhà nghỉ Project Name Hostel Management System Language Used PHP5.6, PHP7.x Database MySQL...

Written by AnonyHome
· 1 min read >
Chia sẻ source code quản lý nhà nghỉ hotel PHP MYSQL

Yêu cầu cấu hình cho source code quản lý nhà nghỉ

Project Name Hostel Management System
Language Used PHP5.6, PHP7.x
Database MySQL 5.x
User Interface Design HTML, AJAX,JQUERY,JAVASCRIPT
Web Browser Mozilla, Google Chrome, IE8, OPERA
Software XAMPP / Wamp / Mamp/ Lamp (anyone)

Chức năng Admin Module

 • Login – This module is used for admin login.
 • Dashboard – Admin dashboard related total students, total rooms, total courses.
 • Course Creation- Admin can add and manage course(Add, edit and delete)
 • Rooms- Admin can create rooms(seater, fees)(Add, edit and delete)
 • Students Registration- Admin can register student profile.
 • Manage Student- (View and Delete)
 • Admin Profile
 • Change password
 • Access log- admin can see user login access details
 • Logout

Xem thêm: Chia sẻ Source code quản lý hồ sơ bệnh viện PHP MYSQL

Chức năng User Module

 • User Registration
 • User login
 • User forgot Password
 • User Profile – User can update own profile after login
 • Change Password – Allow user to change the password.
 • Book Hostel – User can book own hostel
 • Hostel details : user can see own hostel details
 • Access log : User can see own login access log
 • logout

Các bước cài đặt source code quản lý nhà nghỉ

 1. Tải xuống và Giải nén tệp trên hệ thống cục bộ của bạn.
 2. Đặt tệp này bên trong xampp/htdocs/
 3. Mở phpmyadmin tạo cơ sở dữ liệu mới.
 4. Nhập cơ sở dữ liệu hostel.sql vào cơ sở dữ liệu đã tạo.
 5. Mở Trình duyệt của bạn và truy cập “http://localhost/hostel/”

Thông tin thêm về đăng nhập

 • Đăng nhập vào hệ thông admin bằng tài khoản dưới đây:
 • User Email/Password : demouser@gmail.com/ Test@123
 • Admin Username/Password :  admin/Test@123
 • Link User module – http://localhost/loginsystem
 • Link Admin Panel: http://localhost/loginsystem/admin

Download Now

Xem thêm: Chia sẻ source code quản lý nhân sự Java

Xem hướng dẫn download: Hướng dẫn download tài liệu trên AnonyHome
Nếu thầy tài liệu có ích, mời AnonyHome một cốc coffee: Donate – Góc ủng hộ AnonyHome Team

Xem thêm:  Chia sẻ JavaScript tài liệu 3
📌 Đăng ký kênh để ủng hộ AnonyHome Team📌
✔ AnonyHome Youtube: https://bit.ly/YoutubeAnonyHome
✔ Học lập trình trực tuyến: https://www.hoclaptrinh.me
✔ Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/AnonyHome
💌 Hãy cùng chúng tôi tạo nên một cộng đồng nghệ thật lớn mạnh.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ