Share Code

Chia sẻ Source code quản lý hồ sơ bệnh viện PHP MYSQL

Giới thiệu chung về Source code quản lý hồ sơ bệnh viện Language Used: PHP 5.62 (Developed in Core PHP); Database: My...

Written by AnonyHome
· 4 min read >
Chia sẻ Source code quản lý hồ sơ bệnh viện PHP MYSQL

Giới thiệu chung về Source code quản lý hồ sơ bệnh viện

 • Language Used: PHP 5.62 (Developed in Core PHP);
 • Database: My SQL;
 • User Interface Design: HTML, AJAX, JQUERY, JAVASCRIPT;
 • Web Browser: Mozilla, Google Chrome, IE8,OPERA;
 • Software: XAMPP Server.

Xem thêm: Chia sẻ source code quản lý nhân sự Java

Hệ thống quản lý bệnh viện là một ứng dụng web dành cho bệnh viện quản lý bác sĩ và bệnh nhân. Trong dự án này, chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu PHP và MySQL.
Toàn bộ dự án chủ yếu bao gồm 3 modules:

Module Admin

Trang tổng quan: Trong phần này, quản trị viên có thể xem Bệnh nhân, Bác sĩ, Cuộc hẹn và Truy vấn mới.
Bác sĩ: Trong phần này, quản trị viên có thể thêm chuyên môn của bác sĩ và quản lý bác sĩ (Thêm / Cập nhật).
Người dùng: Trong phần này, quản trị viên có thể xem chi tiết người dùng (những người thực hiện cuộc hẹn trực tuyến) và cũng có quyền xóa người dùng không liên quan.
Bệnh nhân: Trong phần này, quản trị viên có thể xem thông tin chi tiết của bệnh nhân.
Lịch sử cuộc hẹn: Trong phần này, admin có thể xem lịch sử cuộc hẹn.
Liên hệ với chúng tôi Truy vấn: Trong phần này, quản trị viên có thể xem các truy vấn do người dùng gửi.
Nhật ký phiên bác sĩ: Trong phần này, admin có thể xem thời gian đăng nhập và đăng xuất của bác sĩ.
Nhật ký phiên người dùng: Trong phần này, quản trị viên có thể xem thời gian đăng nhập và đăng xuất của người dùng.
Báo cáo: Trong phần này, admin có thể xem báo cáo của bệnh nhân trong các thời kỳ cụ thể.
Tìm kiếm bệnh nhân: Trong phần này, admin có thể tìm kiếm bệnh nhân với sự trợ giúp của tên bệnh nhân và số điện thoại di động.
Quản trị viên cũng có thể thay đổi mật khẩu của riêng mình.

Xem thêm: cùng học lập trình trực tuyến tại: https://www.hoclaptrinh.me

Modules người dùng (bệnh nhân):

Bảng điều khiển: Trong phần này, bệnh nhân có thể xem hồ sơ của mình, Cuộc hẹn và Đặt lịch hẹn.
Đặt lịch hẹn: Trong phần này, Bệnh nhân có thể đặt lịch hẹn.
Lịch sử cuộc hẹn: Trong phần này, Bệnh nhân có thể xem lịch sử cuộc hẹn của mình.
Tiền sử bệnh: Trong phần này, Bệnh nhân có thể xem lịch sử cuộc hẹn của chính mình.
Người dùng có thể cập nhật hồ sơ của mình, thay đổi mật khẩu và khôi phục mật khẩu.

Xem thêm: Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

Modules bác sĩ

Bảng điều khiển: Trong phần này, bác sĩ có thể xem hồ sơ của mình và các cuộc hẹn trực tuyến.
Lịch sử cuộc hẹn: Trong phần này, Bác sĩ có thể xem lịch sử cuộc hẹn của bệnh nhân.
Bệnh nhân: Trong phần này, bác sĩ có thể quản lý bệnh nhân (Thêm / Cập nhật).
Tìm kiếm: Trong phần này, bác sĩ có thể tìm kiếm bệnh nhân với sự trợ giúp của tên bệnh nhân và số điện thoại di động.
Bác sĩ cũng có thể cập nhật hồ sơ của mình, thay đổi mật khẩu và khôi phục mật khẩu.

Cách chạy Source code quản lý hồ sơ bệnh viện (HMS)

 1. Tải xuống tệp zip
 2. Giải nén tệp và sao chép thư mục bệnh viện
 3. Dán bên trong thư mục gốc (đối với xampp: htdocs, đối với wamp:  www)
 4. Mở PHPMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin)
 5. Tạo cơ sở dữ liệu với tên hms
 6. Nhập tệp hms.sql (được cung cấp bên trong gói zip trong thư mục tệp SQL)
 7. Chạy script http://localhost/Hospital (frontend)

Login hệ thống

 • Login Details for admin : admin/Test@12345
 • Login Details for Patient: test@gmail.com/Test@123
 • Login Details for Doctor: test@demo.com/Test@123

Download: Click here

Xem thêm:Source code Quản Lý Bán Sách C#

Xem hướng dẫn download: Hướng dẫn download tài liệu trên AnonyHome
Nếu thầy tài liệu có ích, bạn có thể mời AnonyHome một cốc coffee: Donate – Góc ủng hộ AnonyHome Team

Xem thêm:  Chia sẻ JavaScript tài liệu 3
📌 Đăng ký kênh for ủng hộ AnonyHome Đội 📌
✔ AnonyHome Youtube: https://bit.ly/YoutubeAnonyHome
✔ Học lập trình trực tuyến: https://www.hoclaptrinh.me
✔ Nhóm Facebook: https://www.facebook.com/groups/AnonyHome
💌 Hãy cùng chúng tôi tạo nên một cộng đồng nghệ thật lớn mạnh.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

One Reply to “Chia sẻ Source code quản lý hồ sơ bệnh viện PHP MYSQL”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ