IoT - Arduino, Lập Trình, NodeMCU ESP8266

Đo khoảng cách bằng cảm biến HC-SR04 sử dụng NodeMCU

Đo khoảng cách bằng cảm biến HC-SR04 sử dụng NodeMCU Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về HC-SR04 được...

Written by AnonyHome
· 2 min read >

Đo khoảng cách bằng cảm biến HC-SR04 sử dụng NodeMCU

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về HC-SR04 được biết đến rộng rãi với tên gọi Cảm biến siêu âm, cách hoạt động và cũng như cách giao tiếp của nó với NodeMCU.
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA HC-SR04

 1. Nguồn điện: 5v DC
 2. Khoảng cách: 2cm – 500 cm
 3. Tần số siêu âm: 40k Hz

Bước 1: Chuẩn bị

– Danh sách phần cứng

 • NodeMCU => Link mua shopee: click here
 • HC-SR04 ( Cảm biến siêu âm ) => Link mua shopee: click here
 • Bread Board => Link shopee giá rẻ nhất: click here
 • Dây nhảy
 • Cáp Micro USB

– Phần mềm sử dụng

 • Arduino

Xem thêm: Chia sẻ tài liệu IoT tiếng việt cho người mới bắt đầu

Bước 2: Kết nối cảm biến HC-SR04 và NodeMCU

Giao diện HC-SR04
Các kết nối mạch được thực hiện như sau:

 1. Module HC-SR04 gắn vào Breadboard
 2. Chân Vcc của cảm biến được kết nối với chân +3.3v của NodeMCU
 3. Chân GND của cảm biến được kết nối với chân GND của NodeMCU
 4. Chân Trigger cảm biến được kết nối với chân Digital I/O D4 của NodeMCU 
 5. Chân Echo của cảm biến được kết nối với chân Digital I/O D3 của NodeMCU 

Hình ảnh kết nối thực tế

Bước 3: Lập trình

Các bạn xem source code dưới đây:

// Khai báo các chân sử dụng
const int trigPin = 2; //D4
const int echoPin = 0; //D3
// Khai báo các biến
long duration;
int distance;
void setup() {
pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
Serial.begin(9600); // Starts the serial communication
}
void loop() {
// Clears the trigPin
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
// Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
// Calculating the distance
distance = duration * 0.034 / 2;
// Prints the distance on the Serial Monitor
Serial.print("Distance: ");
Serial.println(distance);
delay(2000);
}

Bước 4: Xem kết quả

Đo khoảng cáchChúng ta có thể xác định khoảng cách bởi vì chúng ta biết mất bao lâu để sóng âm truyền đi và trở lại mô-đun. Nhìn vào khoảng cách trên màn hình, cảm biến cho khoảng đo chính xác từ 2 – 400cm. Đó là cách hoạt động của Cảm biến siêu âm.

Xem thêm: Chia sẻ Ebook Arduino cho người mới bắt đầu (PDF)

Hãy theo dõi AnonyHome để biết thêm các dự án!

Xem thêm chủ đề IoT trên AnonyHome: Internet of Things IoT

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ