Lập Trình, Tài Liệu

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

Nội dung Các kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu dữ liệu; Biến và quy tắc đặt tên biến; Toán tử, biểu...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 16 sec read >
Java

Nội dung

  • Các kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu dữ liệu;
  • Biến và quy tắc đặt tên biến;
  • Toán tử, biểu thức và các phép toán xử lý dữ liệu
  • Cấu trúc điều khiển chương trình
  • Kỹ thuật vào – ra dữ liệu trong Java;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *