Lập Trình, Tech Talk

Restful API trong 5 phút – AnonyHome

Restful API là thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong lập trình web và việc hiểu rõ được thuật ngữ này...

Written by AnonyHome
· 3 min read >
Restful API trong 5 phút - AnonyHome

Restful API là thuật ngữ được sử dụng thường xuyên trong lập trình web và việc hiểu rõ được thuật ngữ này là rất quan trọng. Bài viết này AnonyHome Team sẽ giúp bạn nắm vững được Restful API là gì, tại sao cần tới nó và nó được áp dụng vào việc thiết kế ứng dụng web như thế nào.

Bài viết này sẽ giải thích cho bạn về Restful API sử dụng ngôn ngữ bình dân (non-technical) và không có bất cứ đoạn code nào trong bài. Tuy nhiên để hiểu được nội dung bài viết này thì yêu cầu độc giả có kiến thức cơ bản về phát triển ứng dụng web. Cụ thể bạn cần biết được:

  • Hiểu cơ bản về cách thức giao tiếp qua giao thức HTTP giữa máy chủ (server) và máy khách (client).
  • Hiểu cơ bản về các phương thức gửi yêu cầu tới máy chú như POSTGET.

Ok nếu bạn đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc tìm hiểu Restful API là gì.

Restful API Là Gì

Restful API là một kiểu thiết kế ứng dụng web trong đó quy định định dạng của địa chỉ URL và phương thức HTTP sử dụng để quản lý tài nguyên trên server.
Ở đây tài nguyên trên server có thể là bài viết (như các trang tin tức), hình ảnh (avatar người dùng), video (như trang Youtube)…
Việc quản lý tài nguyên tập trung vào 4 hành động (action):

  • Tạo mới tài nguyên (ví dụ tạo mới 1 bài viết).
  • Chỉnh sửa tài nguyên có sẵn (ví dụ sửa nội dung 1 bài viết đã tạo trước đó).
  • Lấy về dữ liệu của tài nguyên (xem nội dung bài viết)
  • Xóa tài nguyên (xóa 1 bài viết)

Với 4 hành động như trên thì khi áp dụng thiết kế Restful API chúng ta sẽ có định dạng URL tương ứng như sau:

URL HTTP Method Hành Động
/posts POST Tạo mới bài viết.
/posts/{id}/edit PUT Chỉnh sửa nội dung bài viết.
/posts/{id} GET Xem nội dung bài viết.
/posts/{id} DELETE Xóa nội dung bài viết với ID cho trước.

Như vậy bạn thấy Restful API không quy định cách bạn code ứng dụng web để quản lý tài nguyên như thế nào mà đơn giản chỉ quy định format của URL và HTTP method tương ứng với các hành động quản lý một tài nguyên cho trước.

Tại Sao Cần Dùng Restful API

Việc sử dụng Restful API sẽ giúp các lập trình viên dễ dàng trong việc ra quyết định lựa chọn URL và HTTP method sử dụng khi xây dựng ứng dụng mà còn giúp các bên sử dụng ứng dụng (web service API) có một cái nhìn rõ ràng về kiến trúc của hệ thống.
Việc tuân theo một tiêu chuẩn khi thiết kế ứng dụng web cũng sẽ giúp các lập trình viên dễ dàng cộng tác được với nhau hơn khi dự án đòi hỏi một số lượng lớn các lập trình viên tham gia.

Kết Luận

Tới đây bạn đã được tìm hiểu về Restful API là gì, tại sao cần sử dụng nó và sử dụng nó như thế nào. Ở các bài hướng dẫn tiếp theo chúng ta sẽ đi vào áp dụng Restful API để thiết kế một ứng dụng web service API thực tiễn.

Đừng quên

📌 Đăng ký kênh để ủng hộ AnonyHome Team 📌
AnonyHome Youtube: https://bit.ly/YoutubeAnonyHome
AnonyHome – IT Community: https://www.anonyhome.com
Học lập trình trực tuyến A-Academy: https://dev.educationhost.cloud
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/AnonyHome
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ