Khóa Học, Lập Trình, Tài Liệu

Chia sẻ Khoá học cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Khoá học cấu trúc dữ liệu và giải thuật hôm nay AnonyHome chia sẻ sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản...

Written by AnonyHome
· 2 min read >
Chia sẻ Khoá học cấu trúc dữ liệu và giải thuật AnonyHome

Khoá học cấu trúc dữ liệu và giải thuật hôm nay AnonyHome chia sẻ sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, chi tiết về các cấu trúc dữ liệu cụ thể (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) và các giải thuật quan trọng là tìm kiếm và sắp xếp. Trong mỗi phần có trình bày về phương pháp cài đặt và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong thực tế.
Như chúng ta đã biết cấu trúc dữ liệu và giải thuật rất quan trọng với mỗi lập trình viên vì nó là tư duy, là cách sử dụng kết hợp để chúng ta có thể tạo ra phần mềm một cách hiệu quả và tốt nhất. Việc học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật cũng  là một quá trình dài tìm hiểu, làm việc, học từ người khác và kinh nghiệm của bản thân.
Dưới đây AnonyHome sẽ giới thiệu cho các bạn ngắn gọn về Khoá học cấu trúc dữ liệu và giải thuật này.

Lợi ích từ “Khóa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”

 • Nắm được những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
 • Sử dụng thành thạo các cấu trúc dữ liệu (danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây) để mô tả đúng các kiểu dữ liệu trừu tượng một cách chính xác.
 • Mô tả ngôn ngữ diễn đạt giải thuật đúng và vận dụng nó để diễn đạt các thuật toán một cách chính xác.

Danh sách bài học “khóa học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật”

Phần 1: Giới thiệu Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật

 • Bài số 1: Giới thiệu cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Bài số 2: Khái niệm
 • Bài số 3: Kiểu dữ liệu
 • Bài số 4: Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật
 • Bài số 5: Khai báo biến
 • Bài số 6: Câu lệnh
 • Bài số 7: Đánh giá hiệu quả của thuật toán
 • Bài số 8: Đệ quy
 • Bài số 9: Phương pháp quay lui
 • Bài số 10: Tổng kết

Phần 2: Danh sách

 • Bài số 11: Danh sách
 • Bài số 12: Khái niệm danh sách và các thao tác trên danh sách
 • Bài số 13: Biểu diễn danh sách bằng mảng
 • Bài số 14: Danh sách liên kết
 • Bài số 15: Ứng dụng danh sách
 • Bài số 16: Tổng kết

Download Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Click here

Xem hướng dẫn download khóa học trên AnonyHome: Hướng dẫn download tài liệu trên AnonyHome
Nếu thầy tài liệu có ích, bạn có thể mời AnonyHome một cốc coffee: Donate – Góc ủng hộ AnonyHome Team

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ