Khóa Học, Lập Trình

Chia sẻ khóa học Angular và NodeJS – 2020

AnonyHome chia sẻ đến các bạn  khóa học Angular & NodeJS Giới thiệu về khóa học Khóa học này sẽ giúp bạn...

Written by AnonyHome
· 1 min read >
Chia sẻ khóa học Angular và NodeJS - 2020

AnonyHome chia sẻ đến các bạn  khóa học Angular & NodeJS

Giới thiệu về khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách kết nối Angular của bạn với NodeJS & Express & MongoDB bằng cách xây dựng một Ứng dụng thực sự.
Yêu cầu tham gia khóa học này là bạn cần có hiểu biết về HTML, CSS và kiến ​​thức JavaScript cơ bản do nó được sử dụng trong suốt khóa học này.

Bạn sẽ học được gì từ khóa Angular & NodeJS

Sau khi học xong khóa học này bạn sẽ có kiến thức về

  • Xây dựng các ứng dụng thực tế
  • Hiểu cách Angular hoạt động và cách nó tương tác với Backends
  • Kết nối bất kỳ Angular Frontend với một NodeJS Backend
  • Sử dụng MongoDB với Mongoose để tương tác với dữ liệu Backend.
  • Sử dụng ExpressJS như 1 NodeJS Framework
  • Cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời bằng cách sử dụng Optimistic Updating trên Frontend
  • Cải thiện mọi ứng dụng Angular (+ NodeJS) bằng cách thêm Xử lý lỗi

Khóa học này dành cho ai:

  • Nếu bạn đã có kiến thức cơ bản, khóa học này cung cấp một hướng dẫn chi tiết về cách kết nối cả hai công nghệ.
  • Mọi người quan tâm đến việc xây dựng một ứng dụng đầy đủ, hiện đại.
  • Những sinh viên muốn tìm hiểu về công nghệ này và muốn tạo ra một ứng dụng hoàn chỉnh của riêng mình.

Dowload khóa học Angular & NodeJS

Download Now

Lưu ý: nếu bạn chưa download khóa học trên AnonyHome bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn download tài liệu trên AnonyHome

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

One Reply to “Chia sẻ khóa học Angular và NodeJS – 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome