Khóa Học, Lập Trình

Chia sẻ khóa học Angular và NodeJS – 2020

AnonyHome chia sẻ đến các bạn  khóa học Angular & NodeJS Giới thiệu về khóa học Khóa học này sẽ giúp bạn...

Written by AnonyHome
· 1 min read >
Chia sẻ khóa học Angular và NodeJS - 2020

AnonyHome chia sẻ đến các bạn  khóa học Angular & NodeJS

Giới thiệu về khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách kết nối Angular của bạn với NodeJS & Express & MongoDB bằng cách xây dựng một Ứng dụng thực sự.
Yêu cầu tham gia khóa học này là bạn cần có hiểu biết về HTML, CSS và kiến ​​thức JavaScript cơ bản do nó được sử dụng trong suốt khóa học này.

Bạn sẽ học được gì từ khóa Angular & NodeJS

Sau khi học xong khóa học này bạn sẽ có kiến thức về

  • Xây dựng các ứng dụng thực tế
  • Hiểu cách Angular hoạt động và cách nó tương tác với Backends
  • Kết nối bất kỳ Angular Frontend với một NodeJS Backend
  • Sử dụng MongoDB với Mongoose để tương tác với dữ liệu Backend.
  • Sử dụng ExpressJS như 1 NodeJS Framework
  • Cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời bằng cách sử dụng Optimistic Updating trên Frontend
  • Cải thiện mọi ứng dụng Angular (+ NodeJS) bằng cách thêm Xử lý lỗi

Khóa học này dành cho ai:

  • Nếu bạn đã có kiến thức cơ bản, khóa học này cung cấp một hướng dẫn chi tiết về cách kết nối cả hai công nghệ.
  • Mọi người quan tâm đến việc xây dựng một ứng dụng đầy đủ, hiện đại.
  • Những sinh viên muốn tìm hiểu về công nghệ này và muốn tạo ra một ứng dụng hoàn chỉnh của riêng mình.

Dowload khóa học Angular & NodeJS

Download Now

Lưu ý: nếu bạn chưa download khóa học trên AnonyHome bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn download tài liệu trên AnonyHome

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

One Reply to “Chia sẻ khóa học Angular và NodeJS – 2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ