Khóa Học, Tài Liệu

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

AnonyHome chia sẻ khóa học Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án Bạn sẽ...

Written by AnonyHome
· 3 min read >
Chia sẻ khóa học Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

AnonyHome chia sẻ khóa học Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

Bạn sẽ học được gì?

 • Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án
 • Update công nghệ mới nhất của Google Firebase
 • Biết cách tạo ra ứng dụng triệu người dùng, ổn định và hiệu năng cao

Đề cương chi tiết khóa học Android Realtime với Firebase

Chương 1: Android cơ bản

 • Bài 1. Tổng quan về lập trình android
 • Bài 2. Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng
 • Bài 3. Ứng dụng đầu tiên
 • Bài 4. Android cơ bản để học Firebase

Chương 2: Tổng quan về firebase

 • Bài 5. Giới thiệu về firebase – Firebase Android

Chương 3: Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng với Firebase

 • Bài 6. Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng với Firebase

Chương 4: Xây dựng ứng dụng push notification với Firebase: Firebase Cloud Messaging (FCM)

 • Bài 7. Demo FCM & Tổng quan FCM
 • Bài 8. Cài đặt FCM SDK & triển khai ứng dụng Push Notification

Chương 5: Xây dựng ứng dụng xác thực người dùng qua Google/Facebook với Firebase

 • Bài 9. Giới thiệu về Firebase Authentication
 • Bài 10. Các vấn đề về Firebase Users
 • Bài 11. Quản lý Firebase users – Phần 1
 • Bài 12. Quản lý Firebase users – Phần 2

Chương 6: Xây dựng ứng dụng ChatApp realtime triệu người với Firebase

 • Bài 13. Giới thiệu ứng dụng và Firebase Realtime database
 • Bài 14. Tổ chức dữ liệu trên Firebase
 • Bài 15: Lưu lữu liệu thời gian thực
 • Bài 16. Đọc dữ liệu thời gian thực
 • Bài 17: Hướng dẫn tạo ChatApp ứng dụng Firebase Realtime Database – phần 1
 • Bài 18: Hướng dẫn tạo ChatApp ứng dụng Firebase Realtime Database – phần 2

Chương 7: Xây dựng ứng dụng quản lý files trực tuyến với Firebase

 • Bài 19: Tổng quan về lưu trữ File trực tuyến Firebase
 • Bài 20. Cài đặt Firebase Storage
 • Bài 21. Cách upload file lên cloud dùng Firebase Storage
 • Bài 22. Cách download file từ Firebase Storage
 • Bài 23. Sử dụng File metadata
 • Bài 24. Xoá file trên Firebase Storage
 • Bài 26. Tạo ứng dụng quản lý file lưu trữ đám mây dùng Firebase Storage – Giới thiệu và phân tích ứng dụng
 • Bài 27: Tạo giao diện và tích hợp Firebase Authentication
 • Bài 28: Tích hợp Firebase Storage

Chương 8: Xây dựng ứng dụng Drawing cho phéo nhiều người tương tác

 • Bài 29. Giới thiệu ứng dụng và phân tích bài toán
 • Bài 2. Xây dựng giao diện
 • Bài 3. Tạo Board drawing
 • Bài 4. Đồng bộ dữ liệu trên Firebase
 • Bài 5. Thực hành đồng bộ dữ liệu Drawing App với Firebase Realtime Database – Phần 1
 • Bài 6. Thực hành đồng bộ dữ liệu Drawing App với Firebase Realtime Database – Phần 2
 • Bài 7. Thực hành đồng bộ dữ liệu Drawing App với Firebase Realtime Database – Phần 3

Like fanpage AnonyHome để nhận thông báo bài viết mới: https://www.facebook.com/AnonyHome/
Xem thêm: Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

Hướng dẫn nhận khóa học

Đừng quên đăng ký tài khoản trên website AnonyHome để trở thành thành viên của AnonyHome nhé:

Link Download

Nếu bạn không download được, bạn có thể xem hướng dẫn download tại đây: Hướng dẫn download tài liệu trên AnonyHome
Cảm ơn các bạn!
AnonyHome chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

148 Replies to “Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án”

 1. Tài liệu sẽ được Ad gửi từ ngày mai. Mọi người đừng quên check mail nhé ;)!