Khóa Học, Tài Liệu

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

Nếu đã từng xây dựng một vài ứng dụng Web, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến cái tên Angular, một Frameworks Javascript giúp chúng ta...

Written by AnonyHome
· 1 min read >
Bộ video tự học Angular 5

Nếu đã từng xây dựng một vài ứng dụng Web, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến cái tên Angular, một Frameworks Javascript giúp chúng ta xây dựng ứng dụng Web đầy đủ tính năng từ phía ClientAngular lần đầu được phát hành bởi gã khổng lồ Google vào năm 2010 với phiên bản AngularJS, sau đó đã có chỗ đứng khá vững chắc trong một thời gian dài. Với bộ video tự học Angular của tác giả Nguyễn Đức Hoàng do AnonyHome chia sẻ này hi vọng sẽ mang lại những kiến thức bổ ích cho các bạn.

Xem thêm: Chia sẻ khóa học Xây dựng web với VueJS2 & Firebase

Thông tin chung về bộ video “Tự Học Angular 5 Tiếng Việt”

  • Tên tài liệu : Tự Học Angular 5 Tiếng Việt
  • Tác giả : Nguyễn Đức Hoàng
  • Số video: 20
  • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
  • Format : Mp4
  • Thể loại : Lập trình/Angular

Giới thiệu mục lục bộ video “Tự Học Angular 5 Tiếng Việt”

  • 01-Giới thiệu về Angular 5 và khởi tạo dự án đầu tiên
  • 02-Thêm Component trong Angular và hiển thị thông tin đối tượng lên html template
  • 03-Data binding là gì và quản lý module trong Angular
  • 04-Sử dụng ngFor directive hiện danh sách một List các object trong Angular 5
  • 05-Bắt và ràng buộc sự kiện-event binding trong Angular 5
  • 06-Sử dụng ngIf directive để ẩn hiện thẻ div trong Angular 5
  • 07-Sử dụng Input decorator để truyền dữ liệu giữa các Angular Component
  • 08-Sử dụng Angular service lấy dữ liệu hiển thị lên Component
  • 09-Sử dụng rxjs và Observable để lấy dữ liệu bất đồng bộ – async
  • 10-Sử dụng Service gọi lẫn nhau trong Angular 5
  • 11-Làm việc với routes và RouterOutlet trong Angular 5
  • 12-Thêm màn hình Dashboard và điều hướng route mặc định
  • 13-Chuyển qua lại giữa hai màn hình Master-Detail components
  • 14-Sử dụng HTTP services để lấy dữ liệu từ GET request trong Angular 5
  • 15-HTTP service và cập nhật dữ liệu với PUT request trong Angular
  • 16-Thêm dữ liệu với POST request sử dụng http trong Angular
  • 17-Xoá dữ liệu trên server với DELETE request dùng http service trong Angular
  • 18-Gửi request tìm kiếm theo tên với AsyncPipe
  • 19-Angular Form#1
  • 20-Angular Form#2

Nhận Khóa học

Update Link download: Click here

Cảm ơn các bạn đã theo dõi,  tham gia group AnonyHome Community: https://www.facebook.com/groups/AnonyHome

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

19 Replies to “Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ