Lập Trình

10 REPOS GITHUB CHẤT DÀNH CHO LẬP TRÌNH VIÊN

1. Free Programming Books: tổng hợp các khóa học, sách miễn phí về lập trình, podcast, programming playgrounds; là nguồn hữu ích...

Written by AnonyHome
· 1 min read >

1. Free Programming Books: tổng hợp các khóa học, sách miễn phí về lập trình, podcast, programming playgrounds; là nguồn hữu ích giúp bạn upgate kiến thức chuyên môn
Link: https://github.com/EbookFoundation/free-programming-books
2. Coding Interview University: kế hoạch hoc tập chi tiết, những lời khuyên hữu ích từ một engineer làm việc tại Amazon. Nếu bạn ấp ủ muốn đầu quân cho những gã khổng lồ như Amazo, Google thì chủ đề này dành cho bạn
Link: https://github.com/jwasham/coding-interview-university
3. System Design Primer: các kiến thức về thiết kế một hệ thống lớn, lộ trình tham gia coding challenges và những lời khuyên về các buổi phỏng vấn về thiết kế hệ thống
Link: https://github.com/donnemartin/system-design-primer
4. Public APIs: nguôn APIs miễn phí dành cho hầu hết các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, game, machine learning, …..
Link: https://github.com/public-apis/public-apis
5. Gitignore: tập hợp các template của các ngôn ngữ và framework như rails, python, java, fortran, ……
Link: https://github.com/github/gitignore
6. Oh My Zsh: là framework mã nguồn mở giúp bạn quản lý các thiết lập của Zsh
Link: https://github.com/github/gitignore
7. JavaScript Algorithms and Data Structure: là kho lưu trữ các ví dụ dựa trên JavaScript của nhiều thuật toán và cấu trúc dữ liệu. Mỗi thuật toán và cấu trúc dữ liệu có README riêng với các giải thích và liên kết liên quan để đọc thêm (bao gồm cả các thuật toán cho video YouTube).
Link: https://github.com/trekhleb/javascript-algorithms
8. Buils your own X: tutorials hướng dẫn chi tiết cách xây dựng product của riêng bạn, bạn tha hồ lựa chọn từ operating system, search engine cho tới sáng tạo ngôn ngữ lập trình mới
Link: https://github.com/danistefanovic/build-your-own-x
9. The Art of Command Line: tập hợp những chia sẻ, tình huống, tips bổ ích khi sử dụng lệnh command trên Linux
Link: https://github.com/jlevy/the-art-of-command-line
10. Developer Roadmap: chi tiết lộ trình phát triển để trở thành front-end, back-end, dev-ops năm 2020, giúp bạn nhận ra điều nào còn thiếu để cải thiện.
Link: https://github.com/kamranahmedse/developer-roadmap

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ