Lập Trình, Tech Talk, Thủ thuật

Thủ thuật code trong Eclipse dành cho Developer

Đối với mỗi người lập trình viên từ mới vào nghề đến những lập trình viên lão làng thì làm sao để...

Written by AnonyHome
· 3 min read >

Đối với mỗi người lập trình viên từ mới vào nghề đến những lập trình viên lão làng thì làm sao để tăng tốc code nhanh, hiệu quả với IDE luôn là điều cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này AnonyHome xin chia sẻ các bạn một số thủ thuật code trong Eclipse để các bạn có thể code hiệu quả hơn.
Xem thêm: Khóa học Java tiếng Việt từ FPT Software

1. Quản lý file và project

Phím tắt Ý nghĩa
Ctrl + N Tạo một project mới.
Alt + F Mở project, file, vv.
Ctrl + S Lưu file hiện tại.
Ctrl + Shift + S Lưu tất cả các file.
Ctrl + W Đóng file hiện tại.
Ctrl + Shift + W Đóng tất cả các file.

2. Run và Debug

Phím tắt Ý nghĩa
Ctrl + F11 Lưu và chạy ứng dụng.
F11 Debug.
F5 Nhảy vào phương thức hiện tại.
F6 Nhảy đến dòng lệnh tiếp theo (line by line).
F7 Thoát ra khỏi phương thức hiện tại.
F8 Chạy đến Breakpoint tiếp theo.

3. Tìm kiếm và thay thế

Phím tắt Ý nghĩa
Ctrl + F Mở hộp thoại search và replace.
Ctrl + H Tìm kiếm các thông tin bên trong workspace (tìm kiếm java, task, file, … ).
Ctrl + G Tìm kiếm vị trí khai báo của biến, phương thức, lớp được chọn.
Ctrl + Shift + G Tìm kiếm vị trí được sử dụng của biến, phương thức, lớp được chọn.

4. Chuyển hướng trong Editor

Phím tắt Ý nghĩa
Home / End Nhảy tới vị trị đầu tiên / cuối cùng của dòng hiện tại.
Ctrl + Home / End Nhảy tới vị trí đầu tiên / cuối cùng của file.
Ctrl + L Nhảy tới dòng thứ n.

5. Edit Text

Phím tắt Ý nghĩa
Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V Cut, copy và paste.
Ctrl + Z Khôi phục hành động trước.
Ctrl + Y Làm lại hành động trước (ngược lại với Ctrl + Z).
Ctrl + D Xóa dòng hiện tại.
Alt + Arrow Up / Arrow Down Di chuyển dòng hiện tại hoặc vùng được chọn lên / xuống.
Ctrl + Alt + Arrow Up / Arrow Down Duplicate dòng hiện tại hoặc vùng được chọn lên / xuống.

6. Thụt đầu dòng và comment

Phím tắt Ý nghĩa
Tab / Shift + Tab Tăng / giảm thụt đầu dòng của text được chọn.
Ctrl + I Tự động thụt đầu dòng text được chọn theo đúng code formatter.
Ctrl + Shift + F Tự động format text được chọn theo code formatter.
Ctrl + / hoặc Ctrl + Shift + C Comment / hủy comment line hoặc vùng chọn (thêm ‘//’).
Ctrl + Shift + / Block comment vùng chọn (thêm ‘/*…*/”.
Ctrl + Shift + \ Xóa block comment.
Alt + Shift + J Thêm comment phương thức hoặc lớp.

7. Thông tin code

Phím tắt Ý nghĩa
Ctrl + O Hiển thị cấu trúc code (code outline).
F2 Mở thông tin lớp, phương thức, biến (dưới dạng tooltip).
F3 Mở khai báo của lớp, phương thức, biến, tham số được chọn.

8. Phím tắt khác

Phím tắt Ý nghĩa
Ctrl + Shift + O Xóa import thừa, tự động thêm import thiếu.
Ctrl + Space Hiển thị gợi ý code.

9. Gõ tắt kết hợp với Ctrl + Space trong Eclipse

Tạo hàm main() nhanh: Gõ main -> nhấn tổ hợp phím Ctrl + Space -> Chọn main – main method.
Tạo lệnh System.out.println() nhanh: Gõ sysout -> Ctrl + Space.
Tạo lệnh System.err.println() nhanh: Gõ syserr -> Ctrl + Space.
Tạo comment cho lớp, phương thức nhanh: Gõ /** -> Enter.
Tạo block comment nhanh: Gõ /* -> Enter.
Như vậy mình đã chia sẻ các bạn một số thủ thuật code trong Eclipse mong rằng nó sẽ giúp các bạn trong quá trình code. Đừng quên theo dõi fanpage AnonyHome để cập nhật bài viết mới nhé: https://www.facebook.com/AnonyHome/

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ