Tài Liệu

Chia sẻ khóa học Xây dựng web với VueJS2 & Firebase

Giới thiệu: Nếu bạn đang muốn bắt đầu xây dựng các ứng dụng toàn ngăn xếp với Vue JS & Firebase, thì...

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Giới thiệu:

Nếu bạn đang muốn bắt đầu xây dựng các ứng dụng toàn ngăn xếp với Vue JS & Firebase, thì không còn gì nữa. Trong khóa học này, tôi sẽ đưa bạn từ người mới đến ninja trong Vue JS, bắt đầu với những điều cơ bản của VueJS và sau đó chuyển sang tạo các ứng dụng VueJS chính thức.
Chúng ta sẽ dành cả một chương để tìm hiểu về Bộ định tuyến Vue – và cách tạo SPA (ứng dụng một trang) bằng cách sử dụng nó – cũng như khám phá cách sử dụng Vue CLI để khởi động và chạy nhanh khi tạo ứng dụng Vue.
Tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Firebase, một dịch vụ trực tuyến, miễn phí do Google cung cấp, hoạt động như một back-end rất giàu tính năng, đầy đủ tính năng cho các ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm hiểu cách sử dụng Firebase để lưu trữ và truy xuất dữ liệu đến và từ cơ sở dữ liệu NoQuery có tên Firestore, cũng như xác thực người dùng ứng dụng của chúng tôi với dịch vụ Firebase Auth. Chúng tôi cũng sẽ đạt đỉnh cao tại Firebase Cloud Function (cho phép chúng tôi để chạy mã JavaScript phía máy chủ trong môi trường Node.js), cũng như triển khai tất cả các ứng dụng của chúng tôi lên lưu trữ Firebase.

Bạn sẽ học được gì?

 • Tìm hiểu kiến ​​thức chuyên sâu về Vue JS & Firebase từ đầu
 • Tìm hiểu về & triển khai xác thực Firebase vào các ứng dụng web Vue JS
 • Xây dựng và triển khai 3 ứng dụng web trong thế giới thực với Vue JS & Firebase
 • Sử dụng các dịch vụ Firebase khác như cơ sở dữ liệu Firestore, Cloud Function & Hosting

Download Khóa Học:

 • Vui lòng xem hướng dẫn download tại đây nếu bạn chưa biết cách để download.
 • Link download: Click here
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

One Reply to “Chia sẻ khóa học Xây dựng web với VueJS2 & Firebase”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ