Share Code

Chat trong mạng Lan sử dụng Socket và Multithreading [C#]

Hiện nay, mạng Lan phát triển rất mạnh cả trong trường học, tổ chức và ở các hộ gia đình. Chính điều...

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Hiện nay, mạng Lan phát triển rất mạnh cả trong trường học, tổ chức và ở các hộ gia đình. Chính điều đó kéo theo nhu cầu liên lạc trao đổi thông tin trong mạng Lan cũng phát triển theo. Chính vì vậy, một chương trình Chat phục vụ cho nhu cầu liên lạc, trao đổi thông tin trong mạng Lan là rất cần thiết.

Yêu cầu đề ra:

Yêu cầu đặt ra là xây dựng chương trình Chat hoạt động trong mạng Lan sử dụng Socket và Multithreading đòi hỏi các chức năng sau:

  • Chat giữa hai người với nhau: Hai người gởi thông điệp qua lại cho nhau.
  • Chat giữa một nhóm: Một người đứng ra tạo một nhóm Chat và mời các thành viên khác tham gia.
  • Một User có khả năng thêm và xóa một người vào Friend List của mình. Để có thể liên lạc một cách dể dàng.

Anonyhome có sưu tầm và gửi tới các bạn chương trình chương trình Chat  trong mạng Lan sử dụng Socket và Multithreading.

Download Source code:

Xem thêm:

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ