logo

AnonyHome

Loading...

Register

Share Code - Tài Liệu - 2020-03-31

Chia sẻ source code quản lý nhân sự Java

GIỚI THIỆU CODE QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  • Source code quản lý nhân sự được xây dựng bằng ngôn ngữ Java, với mục đích hỗ trợ công tác quản lý nhân sự trong một công ty, tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin nhân viên cho những người quản lý
  • Nhân sự được quản lý thông qua các thông tin trong hồ sơ của nhân viên bao gồm: mã nhân viên, tên đầy đủ, địa chỉ, phòng ban, dự án
  • Người quản lý sẽ quản lý với tư cách là admin khi đăng nhập vào chương trình với các thông tin Username,Password.

Một số hình ảnh về chương trình quản lý nhân sự Java:

Source code quản lý nhân sự,code quan lý nhân viên java,mã nguồn quản lý nhân sự java,code java quản lý nhân lực,quản lý nhân viên bằng java,code quản lý nhân sự
Source code quản lý nhân sự,code quan lý nhân viên java,mã nguồn quản lý nhân sự java,code java quản lý nhân lực,quản lý nhân viên bằng java,code quản lý nhân sự
Download tài liệu:

Xem thêm:

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT