Lập Trình

[Bài tập Java]: Bài tập dãy Fibonacci trong java

Trong hướng dẫn này các bạn sẽ cùng AnonyHome tìm hiểu bài tập dãy Fibonacci trong lập trình Java. Có 2 cách...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 57 sec read >
Java

Trong hướng dẫn này các bạn sẽ cùng AnonyHome tìm hiểu bài tập dãy Fibonacci trong lập trình Java. Có 2 cách để viết chương trình dãy Fibonacci này:

  • Dùng phương pháp đệ quy
  • Không sử dụng phương pháp đệ quy>

Xem thêm tài liệu Java: Khóa học Java tiếng Việt từ FPT Software

Fibonaci là một Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là:

Đề bài: Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau: F0 =1, F1 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2 với n>=2. Hãy viết chương trình tìm số Fibonacci thứ n.

Code chương trình dãy Fibonacci trong java

Như vậy đây là một đoạn code khá đơn giản. Ngoài ra còn có nhiều bài tập về thuật toán này các bạn có thể tìm hiểu thêm. Đừng quên theo dõi fanpage AnonyHome nhé: fb.com/AnonyHome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *