New, Tech Talk

‘Bà mẹ hacker’ và kế hoạch hoàn hảo để xâm nhập nhà tù

Ở tuổi 58, Rita Strand đã làm một việc mà ít người nghĩ tới: xâm nhập hệ thống bảo mật của một...

Written by AnonyHome
· 7 min read >

Ở tuổi 58, Rita Strand đã làm một việc mà ít người nghĩ tới: xâm nhập hệ thống bảo mật của một nhà tù.
John Strand là một chuyên gia bảo mật. Anh được các công ty thuê để tìm ra những kẽ hở trong hệ thống bảo mật của các đơn vị như nhà tù, ngân hàng hay tòa án trước khi kẻ xấu thực hiện điều này.
Thông thường, anh tự mình làm việc hoặc thực hiện cùng các nhân viên tại công ty mà anh sáng lập có tên Black Hills Information Security. Tuy nhiên, vào tháng 7/2014, trước khi bắt đầu công việc xâm nhập hệ thống bảo mật của một nhà tù tại Nam Dakota, John đã quyết định làm việc đó cùng mẹ của mình.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome