Trí tuệ nhân tạo

[AI Tutorial] – Bài 3: AI có mấy kiểu?

Các loại trí tuệ nhân tạo: Trí tuệ nhân tạo có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chủ yếu có...

Written by AnonyHome
· 4 min read >

Các loại trí tuệ nhân tạo:

Trí tuệ nhân tạo có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chủ yếu có hai loại chính dựa trên khả năng và dựa trên chức năng của AI. Sau đây là sơ đồ dòng giải thích các loại AI.

AI type-1: Dựa trên khả năng

1. Narrow AI or Weak AI:

 • Là một loại AI có khả năng thực hiện một nhiệm vụ chuyên dụng với trí thông minh và là một loại AI phổ biến.
 • Không thể vượt quá phạm vi hoặc giới hạn của nó, vì nó chỉ được đào tạo cho một nhiệm vụ cụ thể và nó có thể thất bại theo những cách không thể đoán trước nếu nó vượt quá giới hạn của nó.
 • Apple Siri là một ví dụ điển hình về kiểu AI này, nó hoạt động với một phạm vi chức năng hạn chế. 
 • Siêu máy tính Watson của IBM cũng thuộc AI này, nó sử dụng phương pháp hệ thống Expert kết hợp với học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
 • Một số ví dụ về Narrow AI nữa là AI chơi cờ, AI đề xuất trên các trang thương mại điện tử, xe tự lái, nhận dạng giọng nói và nhận dạng hình ảnh…

2. General AI:

 • là một loại AI có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào với hiệu quả như con người.
 • Ý tưởng đằng sau General AI là để tạo ra một hệ thống như vậy có thể thông minh hơn và tự mình suy nghĩ như một con người.
 • Hiện tại, không có hệ thống nào như vậy tồn tại dưới dạng General AI và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào hoàn hảo như con người.
 • Các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới hiện đang tập trung vào phát triển các máy có General AI.
 • Vì các hệ thống có General AI vẫn đang được nghiên cứu, và sẽ mất rất nhiều nỗ lực và thời gian để phát triển các hệ thống như vậy.

3. Super AI:

 • Super AI là một mức độ Thông minh của các Hệ thống mà tại đó máy móc có thể vượt qua trí thông minh của con người và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào tốt hơn con người với các đặc tính nhận thức. Đó là kết quả của General AI.
 • Một số đặc điểm chính của Super AI bao gồm khả năng suy nghĩ, suy luận, giải câu đố, đưa ra phán đoán, lập kế hoạch, học hỏi và giao tiếp bằng chính nó.
 • Super AI vẫn là một khái niệm giả thuyết về Trí tuệ nhân tạo. Phát triển các hệ thống như vậy trong thực tế vẫn là nhiệm vụ sẽ thay đổi cả thế giới.

AI type-2: Dựa trên chức năng

1. Reactive Machines

 • Reactive machines là loại trí tuệ nhân tạo cơ bản nhất.
 • Các hệ thống AI như vậy không lưu trữ ký ức hoặc kinh nghiệm trong quá khứ cho các hành động trong tương lai.
 • Những cỗ máy này chỉ tập trung vào các kịch bản hiện tại và phản ứng với nó theo hành động tốt nhất có thể.
 • Hệ thống Deep Blue của IBM là một ví dụ về Reactive machines.
 • AlphaGo của Google cũng là một ví dụ về Reactive machines.

2. Limited Memory

 • Limited memory có thể lưu trữ kinh nghiệm trong quá khứ hoặc một số dữ liệu trong một khoảng thời gian ngắn.
 • Những máy này chỉ có thể sử dụng dữ liệu được lưu trữ trong một khoảng thời gian giới hạn.
 • Xe tự lái là một trong những ví dụ tốt nhất về hệ thống Limited memory này. Những chiếc xe này có thể lưu trữ tốc độ gần đây của những chiếc xe đó, khoảng cách của những chiếc xe khác, giới hạn tốc độ và thông tin khác để điều hướng đường.

3. Theory of Mind

 • Theory of Mind AI là loại AI hiểu cảm xúc con người, có niềm tin như con người và có thể tương tác xã hội như con người.
 • Loại máy AI này vẫn chưa được phát triển, nhưng các nhà nghiên cứu đang nỗ lực và cải tiến rất nhiều để phát triển các hệ thống AI như vậy.

4. Self-Awareness

 • Self-awareness AI là tương lai của Trí tuệ nhân tạo. Những cỗ máy này sẽ siêu thông minh, và sẽ có ý thức, tình cảm và sự tự nhận thức riêng.
 • Những cỗ máy này sẽ thông minh hơn trí tuệ của con người.
 • Self-awareness AI không tồn tại trong thực tế và đó đang là một khái niệm giả định.
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ