Tài Liệu

Tổng hợp giáo trình+Slide SQL

Tổng hợp giáo trình + Slide SQL SQL  là viết tắt của Structured Query Language, nghĩa là ngôn ngữ truy vấn dữ...

Written by AnonyHome
· 55 sec read >

Tổng hợp giáo trình + Slide SQL

SQL  là viết tắt của Structured Query Language, nghĩa là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu. Có thể coi SQL là ngôn ngữ chung mà bất cứ hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nào cũng phải đáp ứng, điển hình như: Oracle Database, SQL Server, MySQL… 
Bất kì công ty nào lớn cũng cần xây dựng một hệ thống để lưu trữ cơ sở dữ liệu. Mọi thứ trong cơ sở dữ liệu này sẽ được quy ra thành nhiều bảng, có mối quan hệ với nhau. Để truy vấn và lấy dữ liệu từ các bảng này (nhằm tổng hợp thành thông tin hữu ích nào đó), người ta dùng đến SQL thông qua các câu query.
Tài liệu tổng hợp dưới đây cung cấp cho bạn tài liệu tham khảo khá đầy đủ về SQL

Download tài liệu

Để nhận tài liệu bạn vui lòng đánh giá bài viết và để lại email dưới phần bình luận để Ad gửi trực tiếp link tài liệu cho các bạn.
 
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

5 Replies to “Tổng hợp giáo trình+Slide SQL”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ