Lập Trình, Tài Liệu

Lập trình game sử dụng CoronaSDK

Khóa học lập trình game sử dụng CoronaSDK Nội dung khóa học: SDK SDK là bộ phát triển trò chơi mạnh mẽ...

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Khóa học lập trình game sử dụng CoronaSDK

Lập trình game sử dụng CoronaSDK

Nội dung khóa học:

  • SDK SDK là bộ phát triển trò chơi mạnh mẽ được phát triển bởi phòng thí nghiệm Corana. Công cụ đa nền tảng mạnh mẽ này cho phép phát triển trò chơi cho các thiết bị di động iPhone, iPad và Android. Nó sử dụng Lua làm ngôn ngữ chính. Nó rất dễ sử dụng và cho phép thời gian quay vòng nhanh chóng cho các trò chơi. Đây là một trong những công cụ chơi game ưa thích của các nhà phát triển di động Indie.
  • Khóa học bắt đầu với phần giới thiệu cơ bản về công cụ và sẽ giúp bạn sử dụng trình chỉnh sửa. Khóa học sau đó sẽ dạy cho bạn các khái niệm kịch bản lua quan trọng. Bạn sẽ biết tất cả các tính năng và API quan trọng của SDK trước khi sử dụng nó để xây dựng một trò chơi thực sự.
  • Khóa học này là một phím tắt để giúp bạn đứng dậy và sẵn sàng để phát triển trò chơi chuyên nghiệp cho các hệ thống di động.

Nội dung khóa học:

Introduction
00:46
 

Giới thiệu về Corona SDK
04:30
 

Thiết lập SDK
03:05
 

Ứng dụng Corona
06:50
 

Ứng dụng mẫu Corona
08:20
 

Chỉnh sửa và ứng dụng
06:10
 

Corona Editor
03:35
 

Hello World
18:35
 

Tài nguyên Corona
08:40
Corona Resources
08:40
 

 

8 sessions01:20:49

 

 

 

55:05

 

 

Display Objects
09:26
 

Display Groups
13:10
 

Events And Listeners
11:16
 

Widgets
08:17
 

Timers
06:51
 

Transitions
06:05
 

 

58:40

 

 

Animation
10:50
 

Audio
09:44
 

Media
05:58
 

Physics
08:48
 

Serialization
10:32
 

Menu States
12:48
 

 

58:30

 

 

Gameplay
03:58
 

Project Setup
04:17
 

Game Objects
09:14
 

Controls
12:14
 

Timer
12:41
 

Score
04:09
 

Game Over
05:22
 

Final
06:35

 

 

 

01:22

 

 

Summary
00:50
 

Bonus Lecture: More Interesting Stuff, Offers and Discounts

Link khóa học: TẠI ĐÂY 

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ