Share Code, Tài Liệu

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

Mô tả Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết Một thư viện cần quản lý việc đăng ký, mượn...

Written by AnonyHome
· 3 min read >

Mô tả Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

Một thư viện cần quản lý việc đăng ký, mượn và trả sách của các bạn đọc thư viện. Sau đây là phần mô tả theo các nghiệp vụ hàng ngày của thư viện:

Thủ thư gọi sách là đầu sách (DAUSACH). Mỗi đầu sách có một mã số gọi là mã đầu sách (madausach) để phân biệt với các đầu sách khác. Các đầu sách có cùng tựa (TUASACH) sẽ có mã tựa sách(matuasach) khác nhau để phân biệt với các tựa sách khác, nếu chúng được dịch ra nhiều thứ tiếng (ngonngu) khác nhau và được đóng thành bìa (bia) khác nhau và có một bản tóm tắt nội dung (NDtomtat) của sách (có thể là một câu hay vài trang). Mỗi tựa sách thuộc một thể loại (THELOAI). Mỗi tựa sách của một tác giả (TACGIA). Mỗi đầu sách có thể có nhiều bản sao (CUONSACH) ứng với đầu sách đó Khi bạn đọc muốn biết nội dung của cuốn sách nào, thì thủ thư sẽ xem phần tóm tắt của tựa sách đó và trả lời bạn đọc.

Để trở thành độc giả (DOCGIA) của thư viện, thì bạn đọc phải đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân cũng như họ tên,ngày sinh,giới tính địa chỉ và điện thoại.. của mình. Thủ thư sẽ cung cấp cho bạn đọc một đọc giả, trên đó có mã số thẻ chính là mã số bạn đọc để phân biệt các bạn đọc khác (madocgia). Thẻ có giá trị phụ thuộc vào ngày đăng kí và ngà hết hạn mà thủ thư nhập vào hệ thống. Một tháng trước ngày hết hạn thẻ, thủ thư sẽ thông báo cho bạn đọc biết để đến đăng kí lại. Mỗi đọc giả có thể mượn (MUON) trong vòng một năm và mượn không quá 10 cuốn.

Trả sách: Độc giả cung cấp mã số cần thiết. Khi độc giả trả sách thì thủ thư cập nhật thông tin ngay lập tức bằng cách xóa thông tin mượn trước đó. Phát sinh báo cáo thống kê :  (A_B  là khoảng cách ngày cần thống kê) Danh sách đọc giả đăng kí từ ngày A đến ngày B. Danh sach đọc giả trễ hạn. Chi tiết phiếu mượn. Tra cứu Nhân viên có thể tra cứu thông tin  như: doc giả, mượn-trả sach, tác giả,thể loại…

Người quản lý sử dụng phần mềm để thực hiện các chức năng sau: Quản lý sách: thêm, xóa, sửa thông tin sách. Quản lý độc giả: thêm, xóa, sửa thông tin độc giả. Lập thẻ độc giả. Lập phiếu mượn sách. Lập phiếu trả sách. Tìm kiếm sách. Thống kê sách. In đọc giả In danh mục sách In tác già, thể loại, nhà xuất bản In chi tiết mượn sách.

Update link: Download 

Lưu ý: Link có chứa quảng cáo, các bạn vui lòng bỏ qua quảng cáo để download tài liệu. Chi tiết tham khảo video hướng dẫn bên dưới. Cảm ơn các bạn!

Xem thêm: 

Video hướng dẫn download

Xem hướng dẫn download khóa học trên AnonyHome: Hướng dẫn download tài liệu trên AnonyHome
Nếu thầy tài liệu có ích, bạn có thể mời AnonyHome một cốc coffee: Donate – Góc ủng hộ AnonyHome Team

Xem thêm:  Chia sẻ JavaScript tài liệu 3
📌 Đăng ký kênh for ủng hộ AnonyHome Đội 📌
✔ AnonyHome Youtube: https://bit.ly/YoutubeAnonyHome
✔ Học lập trình trực tuyến: https://www.hoclaptrinh.me
✔ Nhóm Facebook: https: / /www.facebook.com/groups/AnonyHome
💌 Hãy cùng chúng tôi tạo nên một cộng đồng nghệ thật lớn mạnh.

 

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

56 Replies to “Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome