Code Dạo, Lập Trình, New

Thử viết "Chúc mừng năm mới" bằng 10 ngôn ngữ lập trình khác nhau

Chúc mừng năm mới bằng Python: Chúc mừng năm mới bằng PHP Chúc mừng năm mới C/C++   Code chúc...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 46 sec read >

Chúc mừng năm mới bằng Python:

Chúc mừng năm mới bằng PHP

Chúc mừng năm mới C/C++

 

Code chúc mừng năm mới với JavaScript:

Viết chúc mừng năm mới trong Perl:

Viết code chúc mừng năm mới với Ruby:

Code chúc mừng năm mới trong Java:

 

Code chúc mừng năm mới trong Lua:

Code chúc mừng năm mới trong Clojue:

Code chúc mừng năm mới trong C#:

 

Bạn có code chúc mừng năm mới nào độc đáo hơn không? Hãy share cho mình và các bạn khác bằng cách bình luận bên dưới bài viết này nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *