Thử viết “Chúc mừng năm mới” bằng 10 ngôn ngữ lập trình khác nhau

Ủng hộ AnonyHome Team
Chờ một chút: bạn thấy bài viết có ích chứ? Hãy chia sẻ nó với mọi người nhé!

Chúc mừng năm mới bằng Python:

from datetime import date
print ("Chúc mừng năm mới",date.today().year,"!")
Chúc mừng năm mới bằng PHP
echo "Chúc mừng năm mới ", date("Y"), "!";
Chúc mừng năm mới C/C++
#include <stdio.h>
#include <time.h>

 

int main() {
    time_t now = time(NULL);
    struct tm* local = localtime(&now);
    printf("Chúc mừng năm mới %d!", local->tm_year + 1900);
    return ;
 }
Code chúc mừng năm mới với JavaScript:
document.write(new Date().getFullYear());
Viết chúc mừng năm mới trong Perl:
my $year = (localtime)[5];
 print "Chúc mừng năm mới ", $year + 1900, "!";
Viết code chúc mừng năm mới với Ruby:
print "Chúc mừng năm mới ", Time.now.year, "!"
#Nếu chỉ cần hiển thị năm, bạn có thể dùng lệnh puts Time.now.year
Code chúc mừng năm mới trong Java:
import java.util.*;
import java.text.*;

 

public class Apollo {
  public static void main(String[] args) {
 Date date = new Date();
 SimpleDateFormat simpleDateformat=new SimpleDateFormat("yyyy");
 System.out.println("Chúc mừng năm mới " + simpleDateformat.format(date)+"!");
  }
 }
Code chúc mừng năm mới trong Lua:
print("Chúc mừng năm mới",os.date("*t").year,"!")
Code chúc mừng năm mới trong Clojue:
(let [date (java.util.Date.)
    sdf (java.text.SimpleDateFormat. "yyyy")]
  (println "Chúc mừng năm mới"(.format sdf date)"!"))
Code chúc mừng năm mới trong C#:
using System;

 

class Program {
   static void Main(string[] args) {
     Console.WriteLine("Chúc mừng năm mới " + DateTime.Now.Year + "!");
   }
 }
Bạn có code chúc mừng năm mới nào độc đáo hơn không? Hãy share cho mình và các bạn khác bằng cách bình luận bên dưới bài viết này nhé.
Share
0 0 vote
Vui lòng đánh giá bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
XEM THÊM
Source code Quản lý điểm sinh…
0
Bạn thích bài viết chứ? Hãy để lại bình luận.x
()
x