Share Code, Tài Liệu

Source code Quản lý điểm sinh viên C#

Source code Quản lý điểm sinh viên C# Chương trình này làm được điều gì? – Có thể nhập tập trung hoặc...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 37 sec read >
Source code Quản lý điểm sinh viên C#

Source code Quản lý điểm sinh viên C#

Chương trình này làm được điều gì?

– Có thể nhập tập trung hoặc nhập từ nhiều nguồn. Các giáo viên nhập điểm riêng của bộ môn mình phụ trách, sau đó người quản lý có thể dễ dàng tập hợp lại, xử lý một cách đơn giản. Không cần phân quyền phức tạp, dữ liệu vẫn bảo đảm an toàn và đồng bộ.– Có thể xuất dữ liệu sang định dạng .xls.
Để nhận Source code bạn vui lòng đánh giá bài viết và để lại email bên dưới phần bình luận để ad gửi tài liệu cho bạn.
Xem thêm code quản lý bán sách

3 Replies to “Source code Quản lý điểm sinh viên C#”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *