Tài Liệu

Khóa học Làm chủ PYTHON trong 4 tuần

Trong bài viết này AnonyHome chia sẻ đến các bạn Khóa học Python trong 4 tuần giúp các bạn có những kiến...

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Trong bài viết này AnonyHome chia sẻ đến các bạn Khóa học Python trong 4 tuần giúp các bạn có những kiến thức trong lập trình Python.

Khóa học Làm chủ PYTHON trong 4 tuần

Khóa học Làm chủ PYTHON trong 4 tuần

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học
– Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web…
– Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python….)
– Cách tạo và gọi hàm trong Python
– Xử lý mảng
– Xử lý List
– Xử lý chuỗi
– Xử lý tập tin

Bạn sẽ học được gì trong khóa học lập trình Python này:

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
  • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web…
  • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

Tải khóa học: Tại đây

Xem thêm khóa học: Lập trình Java FPT

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ