Tài Liệu

Khóa học Làm chủ PYTHON trong 4 tuần

Trong bài viết này AnonyHome chia sẻ đến các bạn Khóa học Python trong 4 tuần giúp các bạn có những kiến...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 1 min read >

Trong bài viết này AnonyHome chia sẻ đến các bạn Khóa học Python trong 4 tuần giúp các bạn có những kiến thức trong lập trình Python.

Khóa học Làm chủ PYTHON trong 4 tuần

Khóa học Làm chủ PYTHON trong 4 tuần

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học
– Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web…
– Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python….)
– Cách tạo và gọi hàm trong Python
– Xử lý mảng
– Xử lý List
– Xử lý chuỗi
– Xử lý tập tin

Bạn sẽ học được gì trong khóa học lập trình Python này:

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
  • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web…
  • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

Tải khóa học: Tại đây

Xem thêm khóa học: Lập trình Java FPT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *