Khóa Học, Tài Liệu

Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework Giới thiệu khóa học Khoá học Laravel PHP Framework này sẽ hướng dẫn bạn...

Written by AnonyHome
· 2 min read >
Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP

Framework

Giới thiệu khóa học

Hình ảnh có liên quan
Khoá học Laravel PHP Framework này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel 5.3
Khoá học được thiết kế theo phương pháp Learning by Doing. Học thông qua làm.
Thông qua những ví dụ những bài tập và đặc biệt là thông qua dự án cuối môn, bạn sẽ hiểu và làm được những việc sau:
 • Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có tính tương tác với dữ liệu bằng PHP
 • Làm việc với Laravel Framework mới nhất
 • Xây dựng theo mô hình MVC
 • Sử dụng Eloquent ORM
 • Sử dụng SQL
 • Thiết lập template cho website với Blade Template
 • Xây dựng form để thu thập dữ liệu
 • Hiển thị dữ liệu
 • Tìm kiếm dữ liệu
 • Cập nhật và xoá dữ liệu
 • Định hướng trang web với Route
Kết thúc khoá học, nếu bạn làm được project của dự án, thì tôi tin là bạn đã sẵn sàng để làm công việc của 1 developer PHP ở mức độ thành thạo. Bạn hãy tự tin để bắt đầu một công việc mới nhé!

Bạn sẽ học được gì

 • Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel
 • Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn
 • Tạo layout chung cho ứng dụng website
 • Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL
 • Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.
 • Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu
Download:

Xem thêm

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ