Lập Trình

Boot chơi game khủng long trên Chrome

Trên Chrome có một tính năng khá thú vị đó là khi mất kết nối Internet thì bạn có thể chơi game...

Written by AnonyHome
· 1 min read >
Trên Chrome có một tính năng khá thú vị đó là khi mất kết nối Internet thì bạn có thể chơi game khủng long trên trang báo lỗi của Chrome. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các tạo 1 con boot chơi game khủng long giúp bạn. 
Tạo boot chơi game khủng long trên Chrome

Hướng dẫn sử dụng: 

  1. Mở Chrome và truy cập vào: chrome://dino/ (hoặc ngắt kết nối internet 😎)
  2. Nhấn F12, mở tab Console
  3. Copy và paste đoạn code dưới đây, sau đó nhấn Enter
  4. Bắt đầu chơi game.

Dưới đây là đoạn code boot chơi game khủng long

[js]<span style="font-family: Consolas, Monaco, monospace;">function keyDown(e) {</span>
</div>
<pre> Podium = {};
var n = document.createEvent("KeyboardEvent");
Object.defineProperty(n, "keyCode", {
get: function() {
return this.keyCodeVal
}
}), n.initKeyboardEvent ? n.initKeyboardEvent("keydown", !0, !0, document.defaultView, e, e, "", "", !1, "") : n.initKeyEvent("keydown", !0, !0, document.defaultView, !1, !1, !1, !1, e, 0), n.keyCodeVal = e, document.body.dispatchEvent(n)
}</pre>
function keyUp(e) {
Podium = {};
var n = document.createEvent("KeyboardEvent");
Object.defineProperty(n, "keyCode", {
get: function() {
return this.keyCodeVal
}
}), n.initKeyboardEvent ? n.initKeyboardEvent("keyup", !0, !0, document.defaultView, e, e, "", "", !1, "") : n.initKeyEvent("keyup", !0, !0, document.defaultView, !1, !1, !1, !1, e, 0), n.keyCodeVal = e, document.body.dispatchEvent(n)
}
setInterval(function() {
Runner.instance_.horizon.obstacles.length > 0 && (Runner.instance_.horizon.obstacles[0].xPos < 25 * Runner.instance_.currentSpeed – Runner.instance_.horizon.obstacles[0].width / 2 && Runner.instance_.horizon.obstacles[0].yPos > 75 && (keyUp(40), keyDown(38)), Runner.instance_.horizon.obstacles[0].xPos < 30 * Runner.instance_.currentSpeed – Runner.instance_.horizon.obstacles[0].width / 2 && Runner.instance_.horizon.obstacles[0].yPos <= 75 && keyDown(40))
}, 5);[/js]
[thrive_leads id=’3291′]
Chúc các bạn thành công!
Xem thêm: Code tool cân bằng phương trình hóa học bằng javascript
Fanpage AnonyHome: fb.com/AnonyHome

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ