New, Tài Liệu

Tài liệu lập trình hướng đối tượng ĐH Bách Khoa

Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng Object oriented programming(OOP) hay Lập trình hướng đối tượng. Được phát triển từ những...

Written by AnonyHome
· 1 min read >
Tài liệu lập trình hướng đối tượng ĐH Bách Khoa - AnonyHome

Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng

Object oriented programming(OOP) hay Lập trình hướng đối tượng. Được phát triển từ những năm 2000 nhằm thay thế cho lập trình thủ tục như C. Giúp người lập trình quản lý phát triển và quản lý code dễ dàng hơn.
Nhìn vào tên của nó bạn cũng có thể hình dung ra được. Ngôn ngữ lập trình này giải quyết các bài toán từ nhỏ đến lớn bằng cách quan sát và tưởng tượng những hành động, đặc điểm của thực thể thật ngoài đời sống và đem vào lập trình như một đối tượng ảo. Thể hiện qua các lớp (class), đối tượng (Object) mà hành động là các hàm(method) còn đặc điểm chính là các biến(variable)
Nói 1 cách hoa mỹ hơn
OOP is the art of observing of objects in their natural appearance and trying to capture the functional abstractnesses in descriptive programming way, and to visualize them as virtual-workable objects
OOP là nghệ thuật quan sát các đối tượng trong tự nhiên rồi cố gắng nắm bắt những hành động cùng đặc tính của chúng và biểu diễn dưới dạng đối tượng ảo trong ngôn ngữ lập trình
Ví dụ:
Xe (đời thực)-> class Xe(lp trình) -> Đối tượng Xe
Trong đó
Xe thật thì có màu, số bánh, tên xe
-> Class Xe (Biến màu, biến Số bánh. biến Tên)
-> Đối tượng xe(Màu,Số bánh, tên)
Lập trình hướng đối tượng luôn đi kèm 4 đặc điểm chính
  • Abstraction : tính trừu tượng.
  • Encapsulation : tính đóng gói.
  • Inheritance : tính kế thừa.
  • Polymorphism : tính đa hình
Tài liệu được chia sẻ vào 21h thứ 2,4,6 hàng tuần trên fb.com/AnonyHome
[thrive_leads id=’3291′]

Download tài liệu tại đây:

  • Bạn vui lòng đánh giá 5 sao cho bài viết (phần đánh giá nằm cuối bài viết).
  • Nhập pass: anonyhome để hiển thị Link download tài liệu

[passster password=”anonyhome”]
http://megaurl.in/WPGDAf
[/passster]

 

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ