Tài Liệu

Tài liệu Học máy – Nhập môn tương tác người máy – Hệ trợ giúp quyết định

AnonyHome Written by AnonyHome
· 4 sec read >

 

Tài liệu của viện CNTT và truyền thông – ĐHBK Hà Nội

Link : Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *