Tài Liệu

Khóa học C# Nâng Cao

Khóa học C# Nâng Cao   Tổng quát – Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng...

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Khóa học C# Nâng Cao

Khóa học C# Nâng Cao
 

Tổng quát

– Tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C# (MDI, control nâng cao, tương tác cơ sở dữ liệu, in ấn, đóng gói…)– Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#– Sử dụng thuần thục các control nâng cao khi thiết kế giao diện– Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ– Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft Access– Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server– Triển khai được mô hình đa tầng– Sử dụng được một số Third Party Component nổi tiếng– Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Lợi ích từ khóa học

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
  • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
  • Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ

Để nhận khóa học bạn vui lòng đánh giá bài viết và để lại email dưới phần bình luận để Ad gửi trực tiếp link khóa học cho các bạn.
Xem thêm: Khóa học C# Cơ Bản
Liên hệ với AnonyHome qua facebook: fb.com/AnonyHome

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ