Code Dạo, Lập Trình, Share Code

Code tool cân bằng phương trình hóa học bằng javascript

Đây là một công cụ cân bằng phương trình hóa học bằng javascript dễ sử dụng. Nó nhận biết và tính toán...

Written by AnonyHome
· 1 min read >
Đây là một công cụ cân bằng phương trình hóa học bằng javascript dễ sử dụng. Nó nhận biết và tính toán các hệ số của phương trình mà bạn nhập vào. Thuật toán được sử dụng là dùng phép khử gauss jordan, và chỉ sử dụng được hệ số nguyên (không sử dụng được phân số)
Tác giả tool này là nayuki. View on github
Dưới đây là một số chỉ dẫn về cú pháp của công cụ cân bằng phương trình hóa học bằng javascript. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng Tại đây
Nhập vào Tool nhận biết
Chỉ số N = N2 N → N2
Hợp chất H2 + O2 = H2O H2 + O2 → H2O
Nhóm Mg(OH)2 = MgO + H2O Mg(OH)2 → MgO + H2O
Ion H^+ + CO3^2- = H2O + CO2 H+ + CO32− → H2O + CO2
Electron Fe^3+ + e = Fe Fe3+ + e → Fe
Không dấu cách A3^-+B2^2+=A5B+e A3 + B22+ → A5B + e
Có dấu cách C 3 H 5 ( O H ) 3 + O 2 = H 2 O + C O 2 C3H5(OH)3 + O2 → H2O + CO2
Optional 1 H1^1+ + e = H1^1- H+ + e → H
Ký tự linh hoạt Foo^5+ + Bar^3- = FooBar2 + FooBar^- Foo5+ + Bar3− → FooBar2 + FooBar
[thrive_leads id=’3291′]
Còn rất nhiều hướng dẫn và download bản chuẩn tác giả bạn có thể xem tại đây.

Download code

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ