logo

AnonyHome

Loading...

Register

Code Dạo - Lập Trình - Share Code - 2019-12-05

Code tool cân bằng phương trình hóa học bằng javascript

Đây là một công cụ cân bằng phương trình hóa học bằng javascript dễ sử dụng. Nó nhận biết và tính toán các hệ số của phương trình mà bạn nhập vào. Thuật toán được sử dụng là dùng phép khử gauss jordan, và chỉ sử dụng được hệ số nguyên (không sử dụng được phân số)
Tác giả tool này là nayuki. View on github
Dưới đây là một số chỉ dẫn về cú pháp của công cụ cân bằng phương trình hóa học bằng javascript. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng Tại đây
Nhập vào Tool nhận biết
Chỉ số N = N2 N → N2
Hợp chất H2 + O2 = H2O H2 + O2 → H2O
Nhóm Mg(OH)2 = MgO + H2O Mg(OH)2 → MgO + H2O
Ion H^+ + CO3^2- = H2O + CO2 H+ + CO32− → H2O + CO2
Electron Fe^3+ + e = Fe Fe3+ + e → Fe
Không dấu cách A3^-+B2^2+=A5B+e A3 + B22+ → A5B + e
Có dấu cách C 3 H 5 ( O H ) 3 + O 2 = H 2 O + C O 2 C3H5(OH)3 + O2 → H2O + CO2
Optional 1 H1^1+ + e = H1^1- H+ + e → H
Ký tự linh hoạt Foo^5+ + Bar^3- = FooBar2 + FooBar^- Foo5+ + Bar3− → FooBar2 + FooBar
[thrive_leads id=’3291′]
Còn rất nhiều hướng dẫn và download bản chuẩn tác giả bạn có thể xem tại đây.

Download code

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT

Xem thêm

Popular

Newest

Related

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

2020-06-21

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

2020-06-27

Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

2020-07-01

Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

2020-06-23

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

2020-02-26

Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

2020-03-05

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

2020-06-29

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

2021-03-03

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

2021-03-03

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13