Tech Talk, Tin Tức

Admin cùng đồng bọn tham dự chung kết SV.Startup do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Chia sẻ một vài hình ảnh kỉ niệm của Admin cùng team tham dự Chung kết SV.Startup do Bộ Giáo dục và...

Written by AnonyHome
· 18 sec read >

Chia sẻ một vài hình ảnh kỉ niệm của Admin cùng team tham dự Chung kết SV.Startup do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Team tham gia dự án cùng Ad
Team giới thiệu dự án khởi nghiệp cùng Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam
và Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ