Tech Talk, Tin Tức

Admin cùng đồng bọn tham dự chung kết SV.Startup do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Chia sẻ một vài hình ảnh kỉ niệm của Admin cùng team tham dự Chung kết SV.Startup do Bộ Giáo dục và...

Written by AnonyHome
· 18 sec read >

Chia sẻ một vài hình ảnh kỉ niệm của Admin cùng team tham dự Chung kết SV.Startup do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Team tham gia dự án cùng Ad
Team giới thiệu dự án khởi nghiệp cùng Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam
và Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ