Share Code, Tài Liệu

Source Code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL

AnonyHome chia sẻ đến các bạn surce code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL gồm có các chức năng...

Written by AnonyHome
· 43 sec read >

AnonyHome chia sẻ đến các bạn surce code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL gồm có các chức năng sau:

 • Quản lý thông tin học sinh trường học.
 • Quản lý sách trường học.
 • Quản lý thông tin tạp chí trường học.
 • Quản lý tin tức trường.
 • Quản lý dự án.
 • Quản lý sách trả.
 • Quản lý sách chưa trả.
Source Code Quản lý thư viện trường học có đầy đủ tính năng để bạn tham khảo và phát triển dự án riêng cho các nhân hoặc công ty, trường học.


Source Code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP:

Tên đăng nhập: admin
Mật Khẩu: admin
Để nhận tài liệu bạn vui lòng đánh giá bài viết và để lại email dưới phần bình luận để Ad gửi trực tiếp link tài liệu cho các bạn.
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

3 Replies to “Source Code Quản lý thư viện trường học bằng PHP MYSQL”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ