New, Tech Talk

Khi nào thực hiện một Static Method trong Java

Việc khởi tạo một phương thức tĩnh trong java là rất quan trọng. Mặc dù từ khóa static là một...

Written by AnonyHome
· 2 min read >
[thrive_leads id=’3291′]
Khi nào thực hiện một Static Method trong Java

Việc khởi tạo một phương thức tĩnh trong java là rất quan trọng. Mặc dù từ khóa static là một khái niệm cơ bản nhưng với nhiều lập trình viên vẫn bị nhầm lẫn trong việc có nên để một phương thức là static hay không. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Trong lập trình Java, mục đích chính khi tạo một phương thức tĩnh là sự thuận tiện. Bạn có thể gọi một phương thức tĩnh mà không cần tạo bất kỳ đối tượng nào, chỉ bằng cách sử dụng tên lớp của nó. Vì vậy, nếu bạn cần một phương thức mà bạn muốn gọi trực tiếp bằng tên lớp, thì hãy sử dụng một static method. Các lớp, ví dụ java.lang.Math hoặc StringUtils, là những ví dụ tốt về các lớp sử dụng các phương thức tĩnh. Trước khi tạo một phương thức tĩnh, bạn cũng nên lưu ý rằng bạn không thể ghi đè phương thức tĩnh trong Java. 

Khi nào cần tạo phương thức tĩnh trong java

  • Phương thức tĩnh không yêu cầu tạo đối tượng, do đó nó thường nhanh hơn và cung cấp hiệu suất tốt hơn. Đó là lý do tại sao các phương thức trong các lớp Wrapper, System, Class Collection đều là các phương thức tĩnh.
  • Khi phương thức của bạn chỉ phụ thuộc vào các tham số của nó, trạng thái đối tượng không ảnh hưởng đến hành vi của phương thức. Sau đó, bạn có thể tạo một phương thức tĩnh.
  • Trong tất cả các trường hợp khác, bạn nên không nên sử dụng phương thức tĩnh.

Bạn có nhận thấy static được sử dụng tại hàm main trong Java không? Chương trình thực hiện bắt đầu từ đó mà không cần tạo đối tượng. 
Hãy xem xét ví dụ sau:
[java]
class Languages
{
public static void main(String[] args)
{
display();
}</pre>
static void display()
{
System.out.println("Java is my favorite programming language.");
}
}
[/java]

Đó là một số vấn đề tôi muốn đề cập đến trong việc sử dụng Static Method trong java. Bạn có bất kỳ một câu hỏi hay góp ý. Vui lòng để lại vào phần bình luận bên dưới nhé!
AnonyHome
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ