logo

AnonyHome

Loading...

Register

New - Tech Talk - 2019-05-11

Khi nào thực hiện một Static Method trong Java

[thrive_leads id=’3291′]
Khi nào thực hiện một Static Method trong Java

Việc khởi tạo một phương thức tĩnh trong java là rất quan trọng. Mặc dù từ khóa static là một khái niệm cơ bản nhưng với nhiều lập trình viên vẫn bị nhầm lẫn trong việc có nên để một phương thức là static hay không. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Trong lập trình Java, mục đích chính khi tạo một phương thức tĩnh là sự thuận tiện. Bạn có thể gọi một phương thức tĩnh mà không cần tạo bất kỳ đối tượng nào, chỉ bằng cách sử dụng tên lớp của nó. Vì vậy, nếu bạn cần một phương thức mà bạn muốn gọi trực tiếp bằng tên lớp, thì hãy sử dụng một static method. Các lớp, ví dụ java.lang.Math hoặc StringUtils, là những ví dụ tốt về các lớp sử dụng các phương thức tĩnh. Trước khi tạo một phương thức tĩnh, bạn cũng nên lưu ý rằng bạn không thể ghi đè phương thức tĩnh trong Java. 

Khi nào cần tạo phương thức tĩnh trong java

  • Phương thức tĩnh không yêu cầu tạo đối tượng, do đó nó thường nhanh hơn và cung cấp hiệu suất tốt hơn. Đó là lý do tại sao các phương thức trong các lớp Wrapper, System, Class Collection đều là các phương thức tĩnh.
  • Khi phương thức của bạn chỉ phụ thuộc vào các tham số của nó, trạng thái đối tượng không ảnh hưởng đến hành vi của phương thức. Sau đó, bạn có thể tạo một phương thức tĩnh.
  • Trong tất cả các trường hợp khác, bạn nên không nên sử dụng phương thức tĩnh.

Bạn có nhận thấy static được sử dụng tại hàm main trong Java không? Chương trình thực hiện bắt đầu từ đó mà không cần tạo đối tượng. 
Hãy xem xét ví dụ sau:
[java]
class Languages
{
public static void main(String[] args)
{
display();
}</pre>
static void display()
{
System.out.println("Java is my favorite programming language.");
}
}
[/java]

Đó là một số vấn đề tôi muốn đề cập đến trong việc sử dụng Static Method trong java. Bạn có bất kỳ một câu hỏi hay góp ý. Vui lòng để lại vào phần bình luận bên dưới nhé!
AnonyHome

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT

Xem thêm

Popular

Newest

Related

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

2020-06-21

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

2020-06-27

Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

2020-07-01

Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

2020-06-23

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

2020-02-26

Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

2020-03-05

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

2020-06-29

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

Hướng dẫn cài đặt môi trường Java và Eclipse

2021-01-12

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

Hướng dẫn cài đặt môi trường Java và Eclipse

2021-01-12