Tài Liệu

[KHMT] – Nhập môn tương tác người máy

Chia sẻ giáo trình nhập môn tương tác người máy Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Viện CNTT&TT Giới thiệu tài liệu Tên...

Written by AnonyHome
· 28 sec read >

Chia sẻ giáo trình nhập môn tương tác người máy Bộ môn Công nghệ Phần mềm, Viện CNTT&TT

[KHMT] - Nhập môn tương tác người máy - AnonyHome

Giới thiệu tài liệu

  • Tên tài liệu: Nhập môn tương tác người máy.
  • Tác giả: TS. Vũ Thị Hương Giang viện CNTT&TT
  • Định dạng: File PDF.
  • Số file: 9 File

Download tài liệu

  • Bạn vui lòng đánh giá 5 sao cho bài viết (phần đánh giá nằm cuối bài viết).
  • Để lại email dưới phần bình luận để nhận tài liệu
Tổng hợp bởi AnonyHome
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome