Lập Trình

[Bài tập Java]: Ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a và b

– Đề bài: Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai...

Written by AnonyHome
· 58 sec read >
Java

[Bài tập Java] – Đề bài: Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a và b.

Trong chương trình này chúng ta sẽ lấy giữ liệu từ người dùng, cụ thể là người dùng sẽ nhập vào 2 số và chương trình sẽ thực hiện công việc tìm UCLN của 2 số đó.

Xem khóa học Java miễn phí của AnonyHome: https://hoclaptrinh.me/courses/khoa-hoc-lap-trinh-java-co-ban/

Code hướng dẫn

 package bai01;
import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static int nhap() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    boolean check = false;
    int n = 0;
    while (!check) {
      System.out.print(" ");
      try {
        n = input.nextInt();
        check = true;
      } catch (Exception e) {
        System.out.println("Ban phai nhap so! hay nhap lai...");
        input.nextLine();
      }
    }
    return (n);
  }
  public static int UCLN(int a, int b) {
    while (a != b) {
      if (a > b) a = a - b;
      else b = b - a;
    }
    return (a);
  }
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Nhap a");
    int a = nhap();
    System.out.println("Nhap b");
    int b = nhap();
    System.out.println("Uoc chung lon nhat cua " + a + " va " + b + " la: " + UCLN(a, b));
    System.out.println("Boi chung nho nhat cua " + a + " va " + b + " la: " + ((a * b) / UCLN(a, b)));
  }
}

Chúc các bạn học tốt. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại bên dưới. Thank you!

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ