Lập Trình

[Bài tập Java]: Ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a và b

– Đề bài: Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 16 sec read >

[Bài tập Java] – Đề bài: Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a và b.

[Bài tập Java]: Ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a và b

Code hướng dẫn

Chúc các bạn học tốt. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại bên dưới. Thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *