Chưa phân loại

[KHMT] – Xử lý thông tin mờ – ĐH Bách khoa Hà Nội

Tài liệu xử lý thông tin mờ của Đại học Bách Khoa Hà Nội Giới thiệu tài liệu Tên tài...

Written by AnonyHome
· 27 sec read >

Tài liệu xử lý thông tin mờ của Đại học Bách Khoa Hà Nội
[thrive_leads id=’3291′]

[KHMT] - Xử lý thông tin mờ - ĐH Bách khoa Hà Nội || AnonyHome

Giới thiệu tài liệu

Tên tài liệu: Xử lý thông tin mờ
Tác giả: Trần Đình Khang – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Định dạng: File PDF.
Số file: 5 file

Download tài liệu

  • Bạn vui lòng đánh giá 5 sao cho bài viết (phần đánh giá nằm cuối bài viết).
  • Nhập pass: anonyhome để hiển thị Link download tài liệu

[passster password=”anonyhome”]
http://megaurl.in/kolDL
[/passster]

Tổng hợp bởi AnonyHome
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome