AnonyHome Jobs

[HN] – HTML5 Game Developer

Thông Tin Tuyển Dụng – Nơi làm việc: Hà Nội  – Cấp bậc: Nhân viên  – Kinh nghiệm: 1 – 2 Năm ...

Written by AnonyHome
· 2 min read >

Thông Tin Tuyển Dụng

– Nơi làm việc: Hà Nội 
– Cấp bậc: Nhân viên 
– Kinh nghiệm: 1 – 2 Năm 
– Lương: 400 – 800 USD 
– Ngành nghề: CNTT – Phần mềm 
– Hết hạn nộp: 31/03/2019

Phúc lợi

– Bảo hiểm theo quy định 
– Du Lịch 
– Thưởng 
– Chăm sóc sức khỏe 
– Đào tạo 
– Tăng lương 
– Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

DESCRIPTION / SUMMARY

Responsible for the strategic implementation of software using relevant programming techniques and languages, and development/maintenance of the company games. Work closely with and report to the Sr. Software Development Engineer.

JOB DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Develop game using HTML5 with Javascript, cocos2D creator, Construct 2.

Participate in an agile development and collaborate with tech leads

Develop, test, debug, implement test plans and script and maintain software using relevant frameworks and methodologies

Collaborate with other engineers on code reviews, internal infrastructure and process enhancements to maintain and extend existing software and systems

Tổng quan công việc

Chịu trách nhiệm thiết kế, viết phần mềm sử dụng các kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình liên quan, đồng thời phát triển cũng như bảo trì các trò chơi của công ty. Làm việc và báo cáo trực tiếp với Sr. Software Development Engineer.

Nhiệm vụ, trách nhiệm trong công việc

Phát triển game HTML5 với Javascript, cocos2D creator, Construct 2.

Tham gia phát triển phần mềm cùng các tech lead theo mô hình Agile.

Phát triển, kiểm thử, sửa lỗi, lập các kế hoạch kiểm thử và script cùng việc bảo trì phần mềm với các framework và phương pháp liên quan.

Cộng tác với đồng nghiệp trong việc đánh giá code thành phẩm, cấu trúc hệ thống nội bộ cũng như đưa ra cải tiến về quy trình để duy trì/mở rộng các hệ thống và phần mềm hiện có.

Yêu Cầu Công Việc

Requirements/ Yêu cầu

Relevant experience in real projects for more than 1 years.

Experience using Javascript

Bonus skills

Experience for the cocos2D JS or cocos2D Creator or Construct 2.

Experience using source code control systems, such as Bitbucket.

Knowledge of and desire to work in an Agile development environment

Excellent verbal and written communication skills in English are better.

——————————————————————

Yêu cầu: 

Có kinh nghiệm làm dự án thật trong ít nhất 1 năm.

Có kinh nghiệm sử dụng Javascript.

Các kỹ năng thêm

Có kinh nghiệm với cocos2D JS hoặc cocos2D Creator hoặc Construct 2.

Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống quản lý source code, ví dụ như Bitbucket.

Có kinh nghiệm và mong muốn làm việc trong môi trường phát triển Agile

Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt (cả nói và viết)

Thông tin khác
Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Hình thức: Nhân viên chính thức
Thời gian làm việc: 40 hours (Monday – Friday)
Cơ hội huấn luyện:
– Annual workshop & training
– External training in technical skills & English skills

Phúc lợi:
– 24h accident insurance 
– Annual Health Checking 
– Team dinner (Team Building) 
– Annual bonus (based on global turnover)

Phụ cấp khác: Free lunch provide in office (with air-con room)
Ngày nghỉ:
– 12 days sick leave company paid per year 
– 12 days annual leave company paid pẻ year (+1 day for each serviced year)

Ứng tuyển tại đây

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

[HN] – PHP Developer

AnonyHome in AnonyHome Jobs
  ·   1 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ