New, Tài Liệu

Link Drive tổng hợp tài liệu chuyên ngành IT – AnonyHome

AnonyHome chia sẻ tài liệu tổng hợp link drive Chia sẻ một số tài liệu chuyên ngành IT: – Cấu trúc máy...

Written by AnonyHome
· 19 sec read >

AnonyHome chia sẻ tài liệu tổng hợp link drive

AnonyHome chia sẻ tài liệu tổng hợp link drive

Chia sẻ một số tài liệu chuyên ngành IT:
– Cấu trúc máy tính.
– Mạng máy tính
– Công nghệ phần mềm
– PTTK Hệ thống
– Hệ điều hành
– Giải thuật
– Đồ họa máy tính
– Giáo trình Java, C#, C++
– ….
Link download: https://www.anonyhome.com/tai-lieu-lap-trinh-tong-hop-anonyhome

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ