Khóa Học, New, Tech Talk

10 Frameworks nên học dành cho Web Development trong năm 2019 – Phần 2

Written by AnonyHome
· 3 min read >

Tiếp tục bài trước trong chuyên mục các frameworks nên học dành cho các Web Development trong năm 2019. Trong phần 2 này AnonyHome liệt kê tiếp các frameworks khác cho các bạn đọc tham khảo. Nếu chưa đọc bào viết trước. Các bạn có thể xem tại link sau: 10 Frameworks nên học dành cho Web Development trong năm 2019 – Phần 1.

6. Bootstrap

Ngày xưa, CSS là kỹ năng chính cho các nhà phát triển front-end nhưng trong sự phát triển web hiện đại, Bootstrap đã thay thế CSS.
Hầu như không có ai đang sử dụng CSS cũ đơn giản để tạo kiểu cho các trang web của họ thay vì hầu hết trong số họ đang sử dụng các CSS frameworks như Bootstrap hoặc Foundation. Đó là lý do tại sao điều Bootstrap được liệt kê vào danh sách này.
10 Frameworks nên học dành cho Web Development trong năm 2019 - Phần 2 - AnonyHome

7. jQuery

Đây là một thư viện JavaScript tuyệt vời khác mà tôi nghĩ mọi nhà phát triển web nên làm quen. Ngay cả khi bạn không phải là nhà phát triển full-stack hoặc chỉ tham gia vào phía front-end hoặc back-end của công việc, bạn vẫn nên tìm hiểu jQuery.
Trong vài năm gần đây, sự phổ biến của jQuery đã giảm do các front-end framework khác nhưng tôi vẫn nghĩ rằng jQuery vẫn là một công cụ tuyệt vời và một full-stack nên biết.
10 Frameworks nên học dành cho Web Development trong năm 2019 - Phần 2 - AnonyHome

8. Ruby on Rails

Nếu bạn không đến từ nền tảng Python, Java hoặc Javascript thì bạn phải đến từ Ruby, một ngôn ngữ tốt khác để phát triển web. Thật khó để xây dựng một ứng dụng web hiện đại nhưng Ruby on Rails làm cho nó dễ dàng và thú vị hơn nhiều.
Nó bao gồm mọi thứ bạn cần để xây dựng các ứng dụng web dựa trên cơ sở dữ liệu theo Model-View-Controller (MVC). Có nhiều trang web phổ biến mà các chương trình sử dụng hàng ngày như Github, được xây dựng bằng khung Ruby on Rails.
Nó cũng có một cộng đồng rộng lớn và thân thiện để giúp bạn bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn.
10 Frameworks nên học dành cho Web Development trong năm 2019 - Phần 2 - AnonyHome

9. Spring Boot

Spring Boot framework cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Spring cho phát triển web Java giống như cách Spring giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển web Java bằng Java EE hoặc J2EE.
Bằng cách giới thiệu các tính năng như cấu hình tự động và phụ thuộc Starter, Spring Boot làm giảm bớt khó khăn của các nhà phát triển Java, người dành nhiều thời gian để cấu hình Spring và tìm một bộ thư viện tương thích để làm việc cùng nhau.
Dù sao, nếu bạn là một nhà phát triển Java làm việc trong dự án phát triển web và muốn trở thành full stack developer thì bạn nên tìm hiểu Spring Boot.
10 Frameworks nên học dành cho Web Development trong năm 2019 - Phần 2 - AnonyHome

10. GraphQL

GraphQL là ngôn ngữ truy vấn cho API và cũng cung cấp thời gian chạy để thực hiện các truy vấn đó với dữ liệu hiện có của bạn.
GraphQL cung cấp mô tả đầy đủ và dễ hiểu về dữ liệu trong API của bạn, cung cấp cho khách hàng khả năng yêu cầu chính xác những gì họ cần và không có gì nữa, giúp phát triển API dễ dàng hơn theo thời gian và cho phép các công cụ phát triển mạnh mẽ.
Ví dụ: nếu bạn cần hiển thị danh sách các bài đăng và tất cả người dùng thích bài đăng có ảnh và tên người dùng của họ thì bạn có thể dễ dàng sử dụng GraphQL.
10 Frameworks nên học dành cho Web Development trong năm 2019 - Phần 2 - AnonyHome
Đó là tất cả về một số frameworks phát triển web phổ biến và hữu ích nhất mà một full stack developer nên biết.  Như tôi đã nói, thế giới phát triển web ngày nay rất khắt khe và bạn không thể tồn tại bằng cách biết HTML, CSS và JavaScript.
Điều bắt buộc là bạn phải biết các công cụ và các frameworks mới để trở thành một full stack developer hiện đại mà mọi người đang tìm kiếm.
Mặc dù vậy, bạn không cần phải tìm hiểu tất cả các frameworks phát triển web này. Bạn có thể chọn một trong số đó, tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình bạn chọn.
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ