Khóa Học, Lập Trình, New

Chia sẻ khóa học thành thạo LinQ trong 6 tuần

Lợi ích từ khóa học – Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#. – Có khả năng...

Written by AnonyHome
· 52 sec read >
Chia sẻ khóa học thành thạo LinQ trong 6 tuần - AnonyHome

Lợi ích từ khóa học

– Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#.
– Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#.
– Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL.
– Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#.
– Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin.

Đối tượng mục tiêu

– Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#.
– Những ai đã học Lập trình C# trong 5 tuần.
– Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# – LinQ.
– Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Download tài liệu:

  • Bạn vui lòng đánh giá 5 sao cho bài viết (phần đánh giá nằm cuối bài viết).
  • Nhập pass: anonyhome để hiển thị Link download tài liệu

[passster password=”anonyhome”]
http://megaurl.in/4tsyWg
[/passster]

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome