IoT - Arduino, New, Tài Liệu, Trí tuệ nhân tạo

[KHMT] – Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa

Giới thiệu Tiếp tục tài liệu về mảng Trí tuệ nhân tạo. Hôm nay AnonyHome chia sẻ đến các bạn...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 56 sec read >
[thrive_leads id=’3291′]

Giới thiệu


Tiếp tục tài liệu về mảng Trí tuệ nhân tạo. Hôm nay AnonyHome chia sẻ đến các bạn Ebook Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa Nhà xuất bản giáo dục.
Cuốn sách Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa có cấu trúc trình bày các nội dung: 
Phần mở đầu – Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hóa;
Phần 1 – Thuật giải di truyền;
phần 2 – Tối ưu số (biểu diễn nhiễm sẵ thể cho bài toán tối ưu số, bàn thêm về phép thử đột biến không đồng bộ);
phần 3 – Tối ưu tổ hợp (bài toán người du lịch, bài toán tối ưu tổ hợp khác).
Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Download tài liệu:

  • Bạn vui lòng đánh giá 5 sao cho bài viết (phần đánh giá nằm cuối bài viết).
  • Nhập pass: anonyhome để hiển thị Link download tài liệu

[passster password=”anonyhome”]
http://megaurl.in/6hc9
[/passster]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *