IoT - Arduino, New, Tài Liệu, Trí tuệ nhân tạo

[KHMT] – Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa

Giới thiệu Tiếp tục tài liệu về mảng Trí tuệ nhân tạo. Hôm nay AnonyHome chia sẻ đến các bạn...

Written by AnonyHome
· 56 sec read >
[thrive_leads id=’3291′]

Giới thiệu


Tiếp tục tài liệu về mảng Trí tuệ nhân tạo. Hôm nay AnonyHome chia sẻ đến các bạn Ebook Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa Nhà xuất bản giáo dục.
Cuốn sách Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa có cấu trúc trình bày các nội dung: 
Phần mở đầu – Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hóa;
Phần 1 – Thuật giải di truyền;
phần 2 – Tối ưu số (biểu diễn nhiễm sẵ thể cho bài toán tối ưu số, bàn thêm về phép thử đột biến không đồng bộ);
phần 3 – Tối ưu tổ hợp (bài toán người du lịch, bài toán tối ưu tổ hợp khác).
Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Download tài liệu:

  • Bạn vui lòng đánh giá 5 sao cho bài viết (phần đánh giá nằm cuối bài viết).
  • Nhập pass: anonyhome để hiển thị Link download tài liệu

[passster password=”anonyhome”]
http://megaurl.in/6hc9
[/passster]

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ