Tài Liệu

Chia sẻ một số tài liệu về phần cứng và mạng máy tính

Danh sách tài liệu – Thực hành windows server 2008 – Quản trị windows server 2008 – Phần cứng máy tính và...

Written by AnonyHome
· 32 sec read >

Danh sách tài liệu

– Thực hành windows server 2008
– Quản trị windows server 2008
– Phần cứng máy tính và sửa chữa
– Mạng máy tính cơ bản
– Mạng máy tính nâng cao
– Mạng không dây
– Lắp đặt cài đặt và bảo trì PC
– Kiến trúc máy tính
– Giáo trình kỹ thuật phần cứng PC toàn tập
– Điện tử cơ bản

Download:

  • Bạn vui lòng đánh giá 5 sao cho bài viết (phần đánh giá nằm cuối bài viết).
  • Nhập pass: anonyhome để hiển thị Link download tài liệu

[passster password=”anonyhome”]
http://megaurl.in/KLxmp
[/passster]

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome