Khóa Học, Tài Liệu

Chia sẻ khóa học Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime – AnonyHome

AnonyHome chia sẻ đến các bạn khóa học Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime. Các bạn có thể ủng...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 4 min read >

AnonyHome chia sẻ đến các bạn khóa học Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime. Các bạn có thể ủng hộ tác giả tại link sau: click here

Chia sẻ khóa học Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime - AnonyHome

Danh sách bài học

Chương 1 : Các kiến thức cơ bản về Firebase
 Bài 1 : Giới thiệu về Firebase  4 phút
 Bài 2 : Tích hợp Firebase vào Project  12 phút
 Bài 3 : Giới thiệu các tính năng trong Firebase  12 phút
 Bài 4 : Cách sử dụng và thêm dữ liệu RealTime Database trong Firebase  33 phút
 Bài 5 : Thêm dữ liệu dạng Object lên RealTime Database  11 phút
 Bài 6 : Lấy dữ liệu trong RealTime Database  19 phút
 Bài 7 : Lấy dữ liệu và lưu vào đối tượng RealTime Database  16 phút
 Bài 8 : Xóa dữ liệu RealTime Database  5 phút
 Bài 9 : Cập nhật dữ liệu với ChildUpdate trong Firebase  10 phút
 Bài 10 : Cách sử dụng Transaction trong Firebase  15 phút
 Bài 11 : ListView và ChildEventListenter  25 phút
 Bài 12 : Sữa bài củ và giới thiệu Filter trong Firebase  8 phút
 Bài 13 : Tạo User thông qua tính năng Firebase Authentication  14 phút
 Bài 14 : Đăng nhập với Email và Password trong Firebase Authentication  7 phút
 Bài 15 : Cách update thông tin User  12 phút
 Bài 16 : Cách thay đổi mật khẩu, xác thực tài khoản thông qua Email Firebase Authentication  6 phút
 Bài 17 : Đăng nhập Google trong Firebase Authentication  26 phút
 Bài 18 : Đăng nhập Facebook trong Firebase Authentication  34 phút
 Bài 19 : Notification trong Firebase  19 phút
 Bài 20 : Lưu trữ file với Storage trong Firebase  36 phút
 Bài 21 : Download file từ Storage trong Firebase  8 phút
 Bài 22 : Xóa file đã lưu trong Storage  5 phút
 Bài 23 : Lên ý tưởng sơ bộ cho ứng dụng  49 phút
 Bài 24 : Làm CSDL nháp trong Fireabase  28 phút
 Bài 25 : Demo MVC  16 phút
Chương 2 : Ứng dụng Foody
 33 giờ 45 phút  Bài 26 : Xây dựng màn hình chào  30 phút
 Bài 27 : Xây dựng giao diện đăng nhập  59 phút
 Bài 28 : Xử lý đăng nhập Google  46 phút
 Bài 29 : Xử lý đăng nhập facebook  15 phút
 Bải 30 : Chỉnh sửa giao diện đăng nhập  30 phút
 Bài 31 : Xây dựng giao diện đăng ký  13 phút
 Bài 32 : Xử lý trang đăng ký  35 phút
 Bài 33 : Xử lý trang đăng nhập  14 phút
 Bài 34 : Thiết kế giao diện quên mật khẩu  17 phút
 Bài 35 : Xử lý code reset mật khẩu qua Email  14 phút
 Bài 36 : Phân tích lại database  10 phút
 Bài 37 : Thiết kế giao diện trang chủ phần 1  50 phút
 Bài 38 : Thiết kế giao diện trang chủ phần 2  30 phút
 Bài 39 : Xử lý ViewPager trang chủ
 Bài 40 : RadioButton Và ViewPager  6 phút
 Bài 41 : Thiết kế giao diện custom item trang Ở Đâu  37 phút
 Bài 42 : hiển thị danh sách quán ăn theo danh mục  34 phút
 Bài 43 : Hiển thị thông tin quán ăn trang Ở đâu phần 1  66 phút
 Bài 44 : Hiển thị thông tin quá ăn Ở Đâu phần 2  33 phút
 Bài 45 : Hiển thị thông tin quá ăn Ở Đâu phần 3  66 phút
 Bài 46 : Hiển thị thông tin quán ăn Ở Đâu phần 4  21 phút
 Bài 47 : Lấy vị trí hiện tại của người dùng  44 phút
 Bài 48 : Tìm và hiển thị các quán ăn ở gần  44 phút
 Bài 49 : Load more cho quán ăn  55 phút
 Bài 50 : Gữi đối tượng qua Intent bằng Serialiable và Parcelable  20 phút
 Bài 51 : Hiển thị chi tiết quán ăn  35 phút
 Bài 52 : Xử lý lỗi gữi đối tượng trong Parcelable  35 phút
 Bài 53 : Xử lý thời gian đóng mở cửa  28 phút
 Bài 54 : Hiển thị nội dung bình luận  38 phút
 Bài 55 : Hiển thị hình ảnh bình luận  44 phút
 Bài 56 : Hiển thị chi tiết nội dung bình luận  28 phút
 Bài 57 : Hiển thị vị trí quán ăn lên google map  36 phút
 Bài 58 : Hiển thị tiện ích quán ăn  49 phút
 Bài 59 : Hiển thị wifi quán ăn  51 phút
 Bài 60 : Hiển thị danh sách và thêm Wifi  65 phút
 Bài 61 : Tìm đường đi Google Map  95 phút
 Bài 62 : Thiết kế layout bình luận  20 phút
 Bài 63 : Lấy toàn bộ hình trong thiết bị  46 phút
 Bài 64 : Hiển thị danh sách hình và khắc phục lỗi checkbox  40 phút
 Bài 65 : Hiển thị danh sách hình được chọn trong bình luận  42 phút
 Bài 66 : Đăng bình luận lên firebase và khắc phục lỗi load hình bình luận  65 phút
 Bài 67 : Lấy và hiển thị video trailer cho thực đơn  39 phút
 Bài 68 : Lấy danh sách thực đơn của quán ăn  57 phút
 Bài 69 : Hiển thị danh sách thực đơn  34 phút
 Bài 70 : Tăng số lượng món ăn khi đặt hàng  28 phút
 Bài 71 : Cách lấy thông tin các muốn ăn đã đặt  29 phút
 Bài 72 : Xây dựng giao diện thêm quán ăn  43 phút
 Bài 73 : DateTime Picker Thêm Quán Ăn  15 phút
 Bài 74 : Load Spinner Thực Đơn Thêm Quán Ăn  30 phút
 Bài 75 : Xử lý danh sách tiện ích  32 phút
 Bài 76 : Dùng thủ thuật clone view để xử lý chi nhánh  37 phút
 Bài 77 : Thêm thực đơn  61 phút
 Bài 78 : Chọn video và image từ gallery  27 phút
 Bài 79 : Xử lý thêm quán ăn phần 1  67 phút
 Bài 80 : Xử lý thêm quán ăn phần 2  20 phút
Download tài liệu:

  • Bạn vui lòng đánh giá 5 sao cho bài viết (phần đánh giá nằm cuối bài viết).
  • Để lại email bên dưới phần bình luận để Ad gửi trực tiếp khóa học vào hòm thư của bạn!
Chia sẻ bài viết để ủng hộ AnonyHome Team nhé

8 Replies to “Chia sẻ khóa học Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime – AnonyHome”

  1. Link chạy và hiện quảng cáo đếm từ 1-0 sau đó link die ad ơi

    1. Bạn cung cấp email để Ad gửi lại khóa học cho bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *