Khóa Học, Tài Liệu

Chia sẻ khóa học Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime – AnonyHome

AnonyHome chia sẻ đến các bạn khóa học Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime. Các bạn có thể ủng...

Written by AnonyHome
· 4 min read >

AnonyHome chia sẻ đến các bạn khóa học Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime. Các bạn có thể ủng hộ tác giả tại link sau: click here

Chia sẻ khóa học Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime - AnonyHome

Danh sách bài học

Chương 1 : Các kiến thức cơ bản về Firebase
 Bài 1 : Giới thiệu về Firebase  4 phút
 Bài 2 : Tích hợp Firebase vào Project  12 phút
 Bài 3 : Giới thiệu các tính năng trong Firebase  12 phút
 Bài 4 : Cách sử dụng và thêm dữ liệu RealTime Database trong Firebase  33 phút
 Bài 5 : Thêm dữ liệu dạng Object lên RealTime Database  11 phút
 Bài 6 : Lấy dữ liệu trong RealTime Database  19 phút
 Bài 7 : Lấy dữ liệu và lưu vào đối tượng RealTime Database  16 phút
 Bài 8 : Xóa dữ liệu RealTime Database  5 phút
 Bài 9 : Cập nhật dữ liệu với ChildUpdate trong Firebase  10 phút
 Bài 10 : Cách sử dụng Transaction trong Firebase  15 phút
 Bài 11 : ListView và ChildEventListenter  25 phút
 Bài 12 : Sữa bài củ và giới thiệu Filter trong Firebase  8 phút
 Bài 13 : Tạo User thông qua tính năng Firebase Authentication  14 phút
 Bài 14 : Đăng nhập với Email và Password trong Firebase Authentication  7 phút
 Bài 15 : Cách update thông tin User  12 phút
 Bài 16 : Cách thay đổi mật khẩu, xác thực tài khoản thông qua Email Firebase Authentication  6 phút
 Bài 17 : Đăng nhập Google trong Firebase Authentication  26 phút
 Bài 18 : Đăng nhập Facebook trong Firebase Authentication  34 phút
 Bài 19 : Notification trong Firebase  19 phút
 Bài 20 : Lưu trữ file với Storage trong Firebase  36 phút
 Bài 21 : Download file từ Storage trong Firebase  8 phút
 Bài 22 : Xóa file đã lưu trong Storage  5 phút
 Bài 23 : Lên ý tưởng sơ bộ cho ứng dụng  49 phút
 Bài 24 : Làm CSDL nháp trong Fireabase  28 phút
 Bài 25 : Demo MVC  16 phút
Chương 2 : Ứng dụng Foody
 33 giờ 45 phút  Bài 26 : Xây dựng màn hình chào  30 phút
 Bài 27 : Xây dựng giao diện đăng nhập  59 phút
 Bài 28 : Xử lý đăng nhập Google  46 phút
 Bài 29 : Xử lý đăng nhập facebook  15 phút
 Bải 30 : Chỉnh sửa giao diện đăng nhập  30 phút
 Bài 31 : Xây dựng giao diện đăng ký  13 phút
 Bài 32 : Xử lý trang đăng ký  35 phút
 Bài 33 : Xử lý trang đăng nhập  14 phút
 Bài 34 : Thiết kế giao diện quên mật khẩu  17 phút
 Bài 35 : Xử lý code reset mật khẩu qua Email  14 phút
 Bài 36 : Phân tích lại database  10 phút
 Bài 37 : Thiết kế giao diện trang chủ phần 1  50 phút
 Bài 38 : Thiết kế giao diện trang chủ phần 2  30 phút
 Bài 39 : Xử lý ViewPager trang chủ
 Bài 40 : RadioButton Và ViewPager  6 phút
 Bài 41 : Thiết kế giao diện custom item trang Ở Đâu  37 phút
 Bài 42 : hiển thị danh sách quán ăn theo danh mục  34 phút
 Bài 43 : Hiển thị thông tin quán ăn trang Ở đâu phần 1  66 phút
 Bài 44 : Hiển thị thông tin quá ăn Ở Đâu phần 2  33 phút
 Bài 45 : Hiển thị thông tin quá ăn Ở Đâu phần 3  66 phút
 Bài 46 : Hiển thị thông tin quán ăn Ở Đâu phần 4  21 phút
 Bài 47 : Lấy vị trí hiện tại của người dùng  44 phút
 Bài 48 : Tìm và hiển thị các quán ăn ở gần  44 phút
 Bài 49 : Load more cho quán ăn  55 phút
 Bài 50 : Gữi đối tượng qua Intent bằng Serialiable và Parcelable  20 phút
 Bài 51 : Hiển thị chi tiết quán ăn  35 phút
 Bài 52 : Xử lý lỗi gữi đối tượng trong Parcelable  35 phút
 Bài 53 : Xử lý thời gian đóng mở cửa  28 phút
 Bài 54 : Hiển thị nội dung bình luận  38 phút
 Bài 55 : Hiển thị hình ảnh bình luận  44 phút
 Bài 56 : Hiển thị chi tiết nội dung bình luận  28 phút
 Bài 57 : Hiển thị vị trí quán ăn lên google map  36 phút
 Bài 58 : Hiển thị tiện ích quán ăn  49 phút
 Bài 59 : Hiển thị wifi quán ăn  51 phút
 Bài 60 : Hiển thị danh sách và thêm Wifi  65 phút
 Bài 61 : Tìm đường đi Google Map  95 phút
 Bài 62 : Thiết kế layout bình luận  20 phút
 Bài 63 : Lấy toàn bộ hình trong thiết bị  46 phút
 Bài 64 : Hiển thị danh sách hình và khắc phục lỗi checkbox  40 phút
 Bài 65 : Hiển thị danh sách hình được chọn trong bình luận  42 phút
 Bài 66 : Đăng bình luận lên firebase và khắc phục lỗi load hình bình luận  65 phút
 Bài 67 : Lấy và hiển thị video trailer cho thực đơn  39 phút
 Bài 68 : Lấy danh sách thực đơn của quán ăn  57 phút
 Bài 69 : Hiển thị danh sách thực đơn  34 phút
 Bài 70 : Tăng số lượng món ăn khi đặt hàng  28 phút
 Bài 71 : Cách lấy thông tin các muốn ăn đã đặt  29 phút
 Bài 72 : Xây dựng giao diện thêm quán ăn  43 phút
 Bài 73 : DateTime Picker Thêm Quán Ăn  15 phút
 Bài 74 : Load Spinner Thực Đơn Thêm Quán Ăn  30 phút
 Bài 75 : Xử lý danh sách tiện ích  32 phút
 Bài 76 : Dùng thủ thuật clone view để xử lý chi nhánh  37 phút
 Bài 77 : Thêm thực đơn  61 phút
 Bài 78 : Chọn video và image từ gallery  27 phút
 Bài 79 : Xử lý thêm quán ăn phần 1  67 phút
 Bài 80 : Xử lý thêm quán ăn phần 2  20 phút
Download tài liệu:

  • Bạn vui lòng đánh giá 5 sao cho bài viết (phần đánh giá nằm cuối bài viết).
  • Để lại email bên dưới phần bình luận để Ad gửi trực tiếp khóa học vào hòm thư của bạn!
Chia sẻ bài viết để ủng hộ AnonyHome Team nhé
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

9 Replies to “Chia sẻ khóa học Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime – AnonyHome”

  1. Link chạy và hiện quảng cáo đếm từ 1-0 sau đó link die ad ơi

    1. Bạn cung cấp email để Ad gửi lại khóa học cho bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ