IoT - Arduino, NodeMCU ESP8266, Tài Liệu

Chia sẻ Ebook Arduino cho người mới bắt đầu (PDF)

Giới thiệu Ebook Arduino Tiếp tục loạt bài hướng dẫn tìm hiểu về công nghệ IoT, trong bài viết này AnonyHome chia sẻ...

Written by AnonyHome
· 1 min read >
Ebook Arduino AnonyHome
Chia sẻ Ebook Arduino cho người mới bắt đầu (PDF)

Giới thiệu Ebook Arduino

Tiếp tục loạt bài hướng dẫn tìm hiểu về công nghệ IoT, trong bài viết này AnonyHome chia sẻ đến các bạn một Ebook Arduino. Cuốn sách này được tác giả biên soạn  nhằm mục đích giúp cho những người không chuyên, những người mới bắt đầu với lập trình vi điều khiển rút ngắn thời gian tìm hiểu ban đầu, tạo ra những dự án với Arduino một cách nhanh chóng và hữu ích.

Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, ở mảng điện tử lập trình, việc dùng Arduino trở nên rất phổ biến. Chúng ta có thể gặp các ứng dụng của Arduino trong rất nhiều lĩnh vực đời sống.

Xem thêm: Chia sẻ tài liệu IoT tiếng việt cho người mới bắt đầu

Thông tin Ebook Arduino

 • Tên tài liệu: Arduino cho người mới bắt đầu. 
 • Tác giả: IoT Maker Vietnam. 
 • Thể loại: IoT/Arduino. 
 • Format: PDF. 
 • Số trang: 193. 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Download Ebook:

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

7 Replies to “Chia sẻ Ebook Arduino cho người mới bắt đầu (PDF)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ