logo

AnonyHome

Loading...

Register

Khóa Học - New - 2018-12-04

10 khóa học miễn phí tốt nhất trên Udemy

Chia sẻ 10 khóa học miễn phí tốt nhất trên Udemy- Tài Liệu Dev

Tài liệu Dev chia sẻ đến các bạn 10 khóa học miễn phí tốt nhất trên Udemy

10 khóa học Udemy miễn phí tốt nhất

1. Trước khi bạn lập trình: Programming 101
2. Tìm hiểu về lập trình Python: Introduction to Python Programming
3. Tìm hiểu về Machine learning: The Top 5 Machine Learning Libraries in Python
4. Tìm hiểu về Khoa học dữ liệu: Introduction to Data Science Using Python
5. Giới thiệu về Điện toán đám mây: AWS Concepts
6. Tìm hiểu sơ bộ về SQL: Introduction to Databases and SQL Querying
7. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình đầu tiên của bạn: Javascript Essentials
8. Java Web Services & Angular – Dynamic Web development
9. Tham gia lớp học kinh doanh: Introduction to Project Management
10. Hyperthinking: Improve Your Day to Day Learning & Creativity

Chia sẻ bài viết để ủng hộ AnonyHome Team nhé

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT

Xem thêm

Popular

Newest

Related

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

2020-06-21

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

2020-06-27

Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

2020-07-01

Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

2020-06-23

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

2020-02-26

Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

2020-03-05

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

2020-06-29

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

[Live] – Hướng đối tượng trong Java

2021-03-05

Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

2021-03-03

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

[Live] – Hướng đối tượng trong Java

2021-03-05

Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

2021-03-03

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22