Khóa Học, New

10 khóa học miễn phí tốt nhất trên Udemy

Tham gia Group AnonyHome để cùng trao đổi kiến thức nhé! Tài liệu Dev chia sẻ đến các bạn 10 khóa học...

Written by AnonyHome
· 41 sec read >
Chia sẻ 10 khóa học miễn phí tốt nhất trên Udemy- Tài Liệu Dev

Tài liệu Dev chia sẻ đến các bạn 10 khóa học miễn phí tốt nhất trên Udemy

10 khóa học Udemy miễn phí tốt nhất

1. Trước khi bạn lập trình: Programming 101
2. Tìm hiểu về lập trình Python: Introduction to Python Programming
3. Tìm hiểu về Machine learning: The Top 5 Machine Learning Libraries in Python
4. Tìm hiểu về Khoa học dữ liệu: Introduction to Data Science Using Python
5. Giới thiệu về Điện toán đám mây: AWS Concepts
6. Tìm hiểu sơ bộ về SQL: Introduction to Databases and SQL Querying
7. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình đầu tiên của bạn: Javascript Essentials
8. Java Web Services & Angular – Dynamic Web development
9. Tham gia lớp học kinh doanh: Introduction to Project Management
10. Hyperthinking: Improve Your Day to Day Learning & Creativity

Chia sẻ bài viết để ủng hộ AnonyHome Team nhé
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ