Lập Trình, Tài Liệu, Tin Tức

Hot – Chia sẻ khóa học JavaScript chuyên sâu – AnonyHome

Written by AnonyHome
· 1 min read >
Hot - Chia sẻ khóa học JavaScript chuyên sâu - AnonyHome

Giới thiệu về JavaScript

Như các bạn đã biết JavaScript có rất nhiều ứng dụng trên nhiều môi trường và nền tảng khác khau:

– JavaScript cùng với HTML, CSS trở thành ngôn ngữ không thể thiếu đối với website.
– Ngoài ra, có rất nhiều framework JavaScript khác nhau phía front-end: Angular.js, Angular2, ReactJS, Vue.js, Ember.js, Meteor.js, backbone, …
– JavaScript có thể sử dụng phía server với framework : Node.js.
– Một số database sử dụng JavaScript như là kịch bản và là ngôn ngữ query: MongoDB, CouchDB
– JavaScript có thể dùng để xây dựng ứng dụng Desktop với framework: Electron. Những ứng dụng nổi tiếng có thể kể đến là: Atom, Visual Studio Code, GitKraken, WordPress.com,…
– Để xây dựng ứng dụng điện thoại đa nền tảng (Android, IOS) có thể dùng: React-native.

Rõ ràng, JavaScript đã trở thành một trong những ngôn ngữ phát triển rất mạnh cùng với độ phổ biến của nó hiện nay. Xứng đáng trở thành một trong số các ngôn ngữ lập trình nên học nhất hiện nay.

Giới thiệu khóa học

Bạn sẽ học được:
– Hiểu rõ scope trong Javascript. 
– Hiểu rõ toán tử trong Javascript. 
– Hiểu rõ Object và Function trong Javascript. 
– Xử dụng thành thạo syntax của ES6. 
– Áp dụng kiến thức Javascript và các framework phổ biến hiện nay. 
– Có thể đọc được các libary nổi tiếng và phổ biến hiện nay như React Native, NodeJS, Mongoose, Mocha.
– …v.v

Link download

Các bạn download khóa học tại đâu: Click here.

Hướng dẫn download tài liệu tại AnonyHome

Hướng dẫn download tài liệu tại AnonyHome

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ