Khóa Học, Lập Trình, Tài Liệu

10 khóa học miễn phí tôt nhất trên Udemy

Written by AnonyHome
· 45 sec read >

Sau hơn 2 tuần vóng bóng. Hôm nay AnonyHome đã hoạt động trở lại và tiếp tục tổng hợp tài liệu chia sẻ cho các bạn.

Danh sách các khóa học

Nhập mã AnonyHome để được giảm giá 40% các khóa học tại UNICA

Xem các khóa học UNICA tại đây: Click here

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ