Lập Trình

[Học PHP cơ bản]: Bài 8 – Cấu trúc điều khiển trong PHP

AnonyHome Written by AnonyHome
· 2 min read >

Cũng như C/C++, Java thì PHP cũng có các câu lệnh để điều khiển luồng chạy của chương trình. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc điều khiển trong PHP. Nếu các bạn chưa theo dõi bài học trước, các bạn có thể xem tại link sau: 
[Học PHP cơ bản]: Bài 7 -Xử lý chuỗi trong PHP.

[Học PHP cơ bản]: Bài 8 - Cấu trúc điều khiển trong PHP

Câu lệnh if

– Được sử dụng để thực thì một hoặc một số các câu lệnh khi thỏa mãn một điều kiện nào đó. Cú pháp của nó như sau:

– Ví dụ:

Trong đoạn chương trình nên. Nếu thỏa mãn điều kiện a > 0 thì câu lệnh echo bên trong sẽ được thực thi.

Câu lệnh if- else

– Cũng giống với trường hợp của if nhưng với if – else khi điều kiện không thỏa mãn nó sẽ thực hiện các câu lệnh khác. Cú pháp của nó như sau:

– Ví dụ:

Câu lệnh if – else if

– Với câu lệnh này nó sẽ thực thi một khối lệnh khi điều kiện đúng, một khối lệnh khác khi điều kiện khác đúng và khối lệnh khác khi tất cả đều sai. Cú pháp của nó như sau:

– Ví dụ:

Câu lệnh Switch

– Câu lệnh switch được sử dụng khi chúng ta cần kiểm tra giá trị của một biến (hoặc một biểu thức điều kiện). Nếu giá trị biểu thức hoặc biến truyền vào trùng với các giá trị biểu thức điều kiện thì các câu lệnh bên trong biểu thức điều kiện sẽ được thực hiện. Cú pháp:

– Ví dụ:

– Chú ý:

  • Các bạn có thể có hoặc k có default.
  • Nếu trong case không có giá nào bằng với giá trị truyền vào và cũng không có default thì sẽ không hiển thị kết quả nào.
  • Sử dụng break để thoát khỏi câu lệnh.

Kết thúc bài hôm nay tại đây. Chúc các bạn học tập tốt và đừng quên theo dõi website để cập nhật bài viết mới nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *