Lập Trình

[Học PHP cơ bản]: Bài 8 – Cấu trúc điều khiển trong PHP

Written by AnonyHome
· 3 min read >

Cũng như C/C++, Java thì PHP cũng có các câu lệnh để điều khiển luồng chạy của chương trình. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc điều khiển trong PHP. Nếu các bạn chưa theo dõi bài học trước, các bạn có thể xem tại link sau: 
[Học PHP cơ bản]: Bài 7 -Xử lý chuỗi trong PHP.

[Học PHP cơ bản]: Bài 8 - Cấu trúc điều khiển trong PHP

Câu lệnh if

– Được sử dụng để thực thì một hoặc một số các câu lệnh khi thỏa mãn một điều kiện nào đó. Cú pháp của nó như sau:
if( <điều kiện> ) {
// đoạn lệnh thực thi nếu điều kiện đúng
}

– Ví dụ:

<?php
$a = 5;
if($a > 0)
echo "a lon hon 0";
?>

Trong đoạn chương trình nên. Nếu thỏa mãn điều kiện a > 0 thì câu lệnh echo bên trong sẽ được thực thi.

Câu lệnh if- else

– Cũng giống với trường hợp của if nhưng với if – else khi điều kiện không thỏa mãn nó sẽ thực hiện các câu lệnh khác. Cú pháp của nó như sau:
if (biểu thức điều kiện) {
các câu lệnh được thực thi nếu biểu thức điều kiện có giá trị là true
} else {
các câu lệnh được thực thi nếu thức điều kiện có giá trị là false
}

– Ví dụ:

$pass = "admin";

if ($pass == "admin") {
echo "Xin chao";
} else {
echo "Mat khau khong chinh xac";
}

Câu lệnh if – else if

– Với câu lệnh này nó sẽ thực thi một khối lệnh khi điều kiện đúng, một khối lệnh khác khi điều kiện khác đúng và khối lệnh khác khi tất cả đều sai. Cú pháp của nó như sau:
if (biểu thức điều kiện thứ nhất) {
Khối lệnh được thực thi khi biểu thức điều kiện có giá trị là true
} else if (biểu thức điều kiện thứ 2) {
Khối lệnh được thực thi khi biểu thức thứ nhất có giá trị là false và biểu thức điều kiện thứ 2 có giá trị là true
} else {
Khối lệnh được thực thi khi cả 2 biểu thức điều kiện có giá trị là false
}

– Ví dụ:

<?php
$a = 5;
if($a > 0)
echo "a lon hon";
else if($a < 0)
echo "a nho hon 0";
else
echo "a bang 0";
?>

Câu lệnh Switch

– Câu lệnh switch được sử dụng khi chúng ta cần kiểm tra giá trị của một biến (hoặc một biểu thức điều kiện). Nếu giá trị biểu thức hoặc biến truyền vào trùng với các giá trị biểu thức điều kiện thì các câu lệnh bên trong biểu thức điều kiện sẽ được thực hiện. Cú pháp:
switch ($var) {
case $value_1:
// khối lệnh thực hiện
break;
case $value_2:
// khối lệnh thực hiện
break;
default:
// khối lệnh thực hiện
// mã lệnh được thực thi nếu giá trị của $var khác với tất cả các giá trị value_1, value_2, value_3.. ở trên
break;
}

– Ví dụ:

$thang= 1;
switch ($thang)
{
case 1:
echo 'Tháng 1';
break;
case 2:
echo 'Tháng hai';
break;
case 3:
echo 'Tháng ba';
break;
.....
case 12 :
echo 'Tháng mười hai';
break;
default:
echo 'Không hợp lệ';
break;
}

– Chú ý:

  • Các bạn có thể có hoặc k có default.
  • Nếu trong case không có giá nào bằng với giá trị truyền vào và cũng không có default thì sẽ không hiển thị kết quả nào.
  • Sử dụng break để thoát khỏi câu lệnh.

Kết thúc bài hôm nay tại đây. Chúc các bạn học tập tốt và đừng quên theo dõi website để cập nhật bài viết mới nhé.

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ